Alt du må vite: Dette strides partene om i Henrik Kristoffersen-saken

Henrik Kristoffersen (24) vil promotere Red Bull på hjelmen, men får «nei» fra Norges skiforbund. Det er i korte trekk bakteppet når partene møtes i Oslo tingrett denne uken.

Henrik Kristoffersen skal selv forklare seg onsdag ettermiddag. Det er satt av én time når en av verdens beste alpinister entrer vitneboksen i sal 250.

STED: Oslo tingrett
TID: Oppstart klokken 09.00 tirsdag. Det er satt av seks dager til saken.
AKTØRER: Henrik Kristoffersen (alpinist) mot Norges skiforbund

DETTE ER SAKEN: Henrik Kristoffersen har gått til sak for å kunne promotere Red Bull på hjelmen eller hodeplaggene sine. Norges skiforbund har solgt denne reklameplassen til Telenor og nekter ham dette.

SLIK ARGUMENTERER KRISTOFFERSEN: Kristoffersen mener en avtale med Red Bull er nødvendig for at han skal få et støtteapparat tilsvarende de beste i verden og på den måten konkurrere på like vilkår. Han mener også at en avtale vil gi både ham selv og skiforbundet økte inntekter.

Ifølge Kristoffersen bryter Norges skiforbund både EUs tjenesteregler og konkurranseloven når de som monopolist krever å forhåndsgodkjenne individuelle sponsorer og nekter Kristoffersen å fronte Red Bull på hjelmen.

Siden Kristoffersen er avhengig av lisens fra skiforbundet for å kunne kjøre, samtidig som skiforbundet dikterer retningslinjer for markedsavtaler, utnytter de den dominerende posisjonen sin på en såkalt «utilbørlig måte», mener Kristoffersen-siden.

les også

Egokamp i retten

Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud, er ventet å bruke tid på hvordan skiforbundet bruker en stor del av markedsinntektene sine på administrasjon i stedet for bredde og utvikling. Dette gjør at dagens modell ikke er i overensstemmelse med gjeldende EU-rett når man samtidig pålegger Henrik Kristoffersen en såkalt restriksjon, vil det hevdes.

For at en restriksjon skal være lovlig, rent juridisk, må fire vilkår være oppfylt. Kristoffersen mener at ingen av disse fire vilkårene er oppfylt i denne saken.

SLIK ARGUMENTERER SKIFORBUNDET: Skiforbundet bestrider at de bryter tjeneste- eller konkurransereglene i EØS-avtalen når de nekter å overføre egne markedsrettigheter for hjelm/hodeplass til Henrik Kristoffersen – altså når de nekter ham å reklamere for Red Bull på hodeplagget. Derfor mener skiforbundet at det heller ikke er grunnlag for å betale alpinisten en erstatning.

Skiforbundet har en avtale om reklame på hodeplagg med Telenor frem til 2022, og denne lar seg ikke reforhandle.

Skiforbundet mener en ordning der de forhåndsgodkjenner utøvernes markedsavtaler ikke begrenser utøvernes muligheter.

ULIK BEHANDLING? At Aksel Lund Svindal (t.h.) i sin tid fikk lov til å promotere Red Bull på hjelmen, mens Henrik Kristoffersen (t.v.) ikke får det, er ventet å bli tema i retten. Svindal er ikke innkalt som vitne. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Skiforbundet vil trolig gjøre et poeng av at Kristoffersen allerede har en personlig avtale med Red Bull, og at han ikke nektes dette. Han nektes kun å eksponere dem på hodeplagg, siden skiforbundet allerede eier denne reklameplassen.

Ifølge skiforbundet har Kristoffersen oppgitt at han har ti personlige sponsoravtaler, og at han siden 2015/2016 har tjent over ti millioner kroner i året, der mesteparten kommer fra egne markedsavtaler.

Skiforbundet mener at grunnlaget for erstatningskravet, på opptil 15 millioner kroner, ikke er dokumentert godt nok.

DETTE ØNSKER KRISTOFFERSEN: Å få mulighet til å reklamere for Red Bull på hjelm/hodeplagg, samt at skiforbundet betaler saksomkostningene hans. Subsidiært ønsker han en erstatning med øvre grense på 15 millioner kroner, da han mener dette er et svært nøkternt anslag på hva en Red Bull-avtale kunne gitt ham over en periode på flere år.

VITNER:

I tillegg til Henrik Kristoffersen selv, har alpinstjernens advokat kalt inn Trond Olsen (tidligere leder i alpinkomiteen i skiforbundet), Petter Svendsen (sponsorsjef i Telenor) og Lars Kristoffersen (far).

Norges skiforbund ønsker å følge følgende vitner: Erik Røste (skipresident og styremedlem i FIS), Sverre Seeberg (tidl. skipresident og tidl. styremedlem i FIS), Claus Ryste (sportssjef, alpin i skiforbundet), Gunhild Dugstad (advokat, tidligere skistyremedlem og leder av landslagsutvalget) og Stein Opsal (tidl. generalsekretær i skiforbundet)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder