Topplisten

Inntekt
Formue
Skatt
1.
ARDIS ELIDA LINDMAN
Lierne, f. 1949
Inntekt:
190 665
Formue:
87 975
Skatt:
29 439
2.
ODDVAR BAKOS
Lierne, f. 1944
Inntekt:
87 486
Formue:
250 151
Skatt:
14 874

Topplisten

NavnInntektFormueSkatt
1.
ARDIS ELIDA LINDMAN
Lierne, f. 1949
190 66587 97529 439
2.
ODDVAR BAKOS
Lierne, f. 1944
87 486250 15114 874
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Lierne (1738). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.