Topplisten

Inntekt
Formue
Skatt
1.
FRODE TØNSETH
Røros, f. 1958
Inntekt:
19 044
Formue:
2 569 864
Skatt:
24 195
2.
ASTRID MARIEANN WIVEGG
Røros, f. 1948
Inntekt:
0
Formue:
186 281
Skatt:
1 304

Topplisten

NavnInntektFormueSkatt
1.
FRODE TØNSETH
Røros, f. 1958
19 0442 569 86424 195
2.
ASTRID MARIEANN WIVEGG
Røros, f. 1948
0186 2811 304
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Røros (1640). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.