Frøya har 24 skatteytere. Av disse betaler 1 (4,2 %) ingen skatt. Snittinntekten er 18 028 kr.

Årskullet med størst snittformue er født i ukjent.

Topplisten

Inntekt
Formue
Skatt
1.
ANN BIRGITTA SIVERTSEN FLEURY
Frøya, f. 1954
Inntekt:
222 656
Formue:
1 265
Skatt:
33 407

Topplisten

NavnInntektFormueSkatt
1.
ANN BIRGITTA SIVERTSEN FLEURY
Frøya, f. 1954
222 6561 26533 407
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere

Vi mangler fullstendig historikk for Frøya (1620). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.

Kommuner som i skattelistene har færre enn 15 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor enkelte skatteytere er registrert på gammel kommune. Utvikling: Jari Bakken.