Kjell Inge Røkke
Kilde: Skatteetaten, sist oppdatert 12.11.2019