Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Denne siden ble oppdatert frem til 10. mars 2023, da VGs hovedkilde til internasjonal coronastatisikk avsluttet sin innsamling.

  Nøkkeltall for verden

  Periode for grafer:

  Døde

   
   
  •  
    
    

  Reg. smittet

   
   
  •  
    
    

  Trend i reg. smittet

  ← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
  Utvikling i trend:
  I dag
  - land har stigende

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  Registrert smittet og døde – land for land

  Flere enn millioner har hittil blitt registrert som smittet av coronaviruset i verden. Verdenskartet blir oppdatert gjennom hele døgnet.

  Kart

  Siste 14 d.
  Henter kart

  Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  Tabell

  Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

  • Siste 14 d.
   Land
   Nye per dag
   Trend
   TotaltSiste 14 d.
   I går
   Totalt

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  Registrert smittet og døde – dag for dag

  Døde

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Registrert smittet

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Varianter i utvalgte land

  Grafen viser andel av sekvenserte prøver etter virusvariant. Skjevhet i hvilke prøver som sekvenseres gjør at tallene ikke nødvendigvis er representative for smitten i landet.

  Trender

  Nedenfor vises utviklingen de siste tre månedene, hvor landene er delt opp i tre grupper, basert på trenden de siste to ukene: stigende, flat og synkende.

  Land med stigende trend 0

  Ingen land har stigende trend akkurat nå.

  Land med flat trend 0

  Ingen land har flat trend akkurat nå.

  Land med synkende trend 0

  Ingen land har synkende trend akkurat nå.

  Grafene er tilpasset hvert område for å bedre lesbarheten. Tallet i hver graf viser den største verdien i serien. Land uten nye tilfeller de siste to ukene vises ikke.  Inspirasjon: New York Times.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  De verste dagene

  Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hvert land. Landets hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet (eller døde), er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

  Forholdstall

  Tabellen nedenfor viser forhold mellom antall dødsfall og antall registrerte smittetilfeller i land som har flere enn ti bekreftede tilfeller. Sannsynligheten for å dø om man blir smittet vil avhenge av flere faktorer - som alder, kjønn og helsetilstand.

  Antall smittede telles kumulativt (opphopende). Dette tallet inkluderer dermed også døde og friskmeldte.

  • Region
   Døde / smittede
   Forhold (%)

  Arkivert innhold

  Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

  Vekst i dødsfall

  Doblingstid land for land