Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

Fordelte og satte vaksinedoser i Norge

Enkeltdoser satt
1. eller 2. dose

 • -
  totalt
 • -
  per 100
  innb.

Fullvaksinerte
2. dose

 • -
  totalt
 • -
  per 100
  innb.

Doser fordelt*
t.o.m. uke -

 • -
  totalt
 • -
  per 100
  innb.

* Doser fordelt er minsteestimat basert på det antall doser hvert vaksineglass minst skal inneholde. Det potensielle antall fordelte doser kan dermed være høyere.

FHI opplyser at det kan være noe forsinkelser i registrering av satte doser. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. FHI rapporterer ikke i helgene.

Kart

Enkeltdoser (1. eller 2. dose)
Henter kart
Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Vaksineglassene som ankommer Norge fordeles ukentlig til kommunene. Fordelte doser er et estimat basert på det antall doser hvert glass minst skal inneholde. Det vil variere om den enkelte vaksinatør får ytterligere doser ut av glasset. Antall fordelte doser kan dermed være høyere.

Kommunene skal rapportere antall doser de setter inn til FHIs register SYSVAK. FHI henter ut og publiserer tall derfra én gang i døgnet. Det er disse tallene du ser i denne oversikten.

 • Hvorfor melder min kommune om høyere tall: Det kan være fordi kommunen ikke har rapportert inn alle dosene til SYSVAK ennå, eller at de ferskeste tallene ikke kom med på siste oppdatering fra FHI.
 • En annen grunn til at tallene er forskjellige: FHI fordeler dosene som er satt utover kommunene basert på folkeregistrert adresse. Kommunene melder hvor mange doser de har satt. Altså kan disse to tallene være forskjellige. For eksempel: En person som jobber i Oslo og får vaksine der, men er folkeregistrert i Eidsvoll, vil ende opp under Eidsvoll sin statistikk. FHI rapporterer ikke tall på kommuner som har satt færre enn fem doser.

Antall doser satt

Enkeltdoser (1. eller 2. dose)
 • Kommune
  Totalt
  Per 100
  innb.

Tidslinje: Doser satt dag for dag

Du kan velge kommune eller fylke i søkefeltet nedenfor.

Enkeltdoser (1. eller 2. dose)
Hele landet
Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Fordeling av vaksinedoser

Vaksineglassene som ankommer Norge fordeles ukentlig til kommunene. Fordelte doser er et estimat basert på det antall doser hvert glass minst skal inneholde. Det vil variere om den enkelte vaksinatør får ytterligere doser ut av glasset. Antall fordelte doser kan dermed være høyere.

 • Kommune
  Totalt
  Per 100
  innb.
  Uke for uke

Tidslinje: Fordeling av vaksinedoser uke for uke

Du kan velge kommune i søkefeltet nedenfor.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre