Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Vaksinering i Norge

  - % Minst
  én dose
  - % Full-
  vaksinerte
  Alle over 18 år

  Andel av befolkning vaksinert

  • -
   har fått minst én dose
  • -
   fullvaksinerte

  Enkeltdoser satt

  • -
   totalt
  • -
   per 100
   innb.

  Nye doser fordelt
  (planlagt for distribusjon)

  • -
   totalt
  • -
   per 100
   innb.

  Nye doser distribuert


  • -
   totalt
  • -
   per 100
   innb.

  * FHI oppdaterer distribuerte doser ukentlig (onsdag)

  * Fordelte doser viser kun doser til kommunene, mens oversikten for distribuert doser viser alle doser som er sendt ut, inkludert doser til helseforetak og andre ikke-kommunale mottakere.

  FHI rapporterer vaksinasjonstall fra to ulike datasystemer. VGs talloversikt bruker den som har strengest kvalitetskontroll. FHI opplyser at det kan være noe forsinkelser i registrering av satte doser, og de rapporterer ikke i helgene. Tallene oppdateres ca kl. 13.30 på hverdager.

  Vaksinerte og doser satt

  Kart

  Henter kart
  Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

  Vaksineglassene som ankommer Norge fordeles ukentlig til kommunene. Fordelte doser er et estimat basert på det antall doser hvert glass minst skal inneholde. Det vil variere om den enkelte vaksinatør får ytterligere doser ut av glasset. Antall fordelte doser kan dermed være høyere.

  Kommunene skal rapportere antall doser de setter inn til FHIs register SYSVAK. FHI henter ut og publiserer tall derfra én gang i døgnet. Det er disse tallene du ser i denne oversikten.

  • Hvorfor melder min kommune om høyere tall: Det kan være fordi kommunen ikke har rapportert inn alle dosene til SYSVAK ennå, eller at de ferskeste tallene ikke kom med på siste oppdatering fra FHI.
  • En annen grunn til at tallene er forskjellige: FHI fordeler dosene som er satt utover kommunene basert på folkeregistrert adresse. Kommunene melder hvor mange doser de har satt. Altså kan disse to tallene være forskjellige. For eksempel: En person som jobber i Oslo og får vaksine der, men er folkeregistrert i Eidsvoll, vil ende opp under Eidsvoll sin statistikk. FHI rapporterer ikke tall på kommuner som har satt færre enn fem doser.

  Tabell

  • Doser satt
   Andel av befolkn.
   vaksinert
   Kommune
   Nye per dag
   Totalt
   Per 100
   innb.
   Minst
   én dose
   Full-
   vaksinert

  For å oppgi et tall i kun prosent, må tallet være såkalt dimensjonsløst, eller et «rent tall» om du vil. For å forklare denne forskjellen er det lettest å vise brøkene som ligger til grunn for beregningene:

  Antall enkeltdoser satt:

  Dette er et forhold mellom antall doser satt og totalt antall innbyggere:

  antall doser satt
  totalt antall innbyggere
  * 100
  = x doser per 100 innbyggere

  Hvis tallet skal være dimensjonsløst må det være samme enhet over og under brøkstreken. Her er det hhv. doser og innbyggere, og vi kan ikke oppgi dette tallet i prosent.

  Har fått første dose / fullvaksinerte:

  Dette er et forhold mellom antall vaksinerte innbygger og totalt antall innbyggere:

  antall vaksinerte innbyggere
  totalt antall innbyggere
  * 100
  = y %

  Her har vi samme benevenlse (innbyggere) over og under brøkstrek. Disse går «mot hverandre» og vi står igjen med et dimensjonsløst tall, et rent forholdstall, som dermed kan oppgis i prosent.

  Tidsserie

  Velg kommune eller fylke i nedtrekksmenyen nedenfor.

  Hele landet
  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Sammenstilling av vaksinert-andeler

  Nedenfor er vaksinerte listet ut som andel av befolkning. For detaljert visning: finn kommune eller fylke i grafen ovenfor.

  Alle
  Har fått minst én dose

  Vaksinerte etter alder

  Uke

  Vaksinering sammenlignet med vaksinasjonsgruppene

  Grafen nedenfor viser antall vaksinerte sammenlignet med antall mennesker i de forskjellige vaksinasjonsgruppene. NB: Linjene for vaksinasjonsgrupper er bare hjelpelinjer, for i virkeligheten er det noe overlapp mellom vaksineringen av de ulike gruppene.

  * med høy høyrisiko
  ** med underliggende sykdommer

  Forventet vaksinering

  Dataene nedenfor hentes fra FHIs vaksineringscenarioer, og baserer seg på estimater.

  Prognose for distribuerte doser

  FHI har flere scenarioer for vaksinering, men akkurat nå viser alle samme antall distribuerte doser.

  Nåværende hastighet beregnes som snitt i nye doser satt per dag siste syv dager. Det er ingenting som skulle tilsi at vaksineringen vil følge denne linjen, og den er kun ment for å kunne se forskjell på forventet og nåværende vaksineringsfrekvens.

  Kilde: FHI. FHI presiserer at tallene er usikre og gir et foreløpig bilde basert på informasjonen de har nå.

  Det brukes flere begreper når det kommer til dosehåndteringen. Her forklares de, i den rekkefølgen de har i prosessen frem til satt dose.

  Leverte doser: Levert fra fabrikken til FHIs lagre i Oslo eller lagrene rundt i landet.

  Fordelte doser: Hvor mange som skal til hver kommune (eller hvert sykehus) fastsettes.

  Distribuerte doser: Distribuert fra lagrene og til kommunene (eller sykehusene), altså til de som skal vaksinere.

  Når kan jeg få vaksine?

  Anslagene er usikre, og datoene er ikke nøyaktige.

  Forventede vaksineleveranser

  Grafen viser antall vaksinedoser som FHI forventer blir levert til Norge per måned.

  Kilde: FHI. FHI presiserer at tallene er usikre og gir et foreløpig bilde basert på informasjonen de har nå.

  Det brukes flere begreper når det kommer til dosehåndteringen. Her forklares de, i den rekkefølgen de har i prosessen frem til satt dose.

  Leverte doser: Levert fra fabrikken til FHIs lagre i Oslo eller lagrene rundt i landet.

  Fordelte doser: Hvor mange som skal til hver kommune (eller hvert sykehus) fastsettes.

  Distribuerte doser: Distribuert fra lagrene og til kommunene (eller sykehusene), altså til de som skal vaksinere.

  Fordelte og distribuerte doser

  Fordelte doser (planlagt for distribusjon): Etter at vaksineglassene er levert fra fabrikk til FHIs lagre i Oslo eller lagrene rundt i landet, fastsettes det hvor mange som skal til hver kommune (eller hvert sykehus).

  Distribuerte doser: Antall doser distribuert fra lagrene og til kommunene (eller sykehusene), altså til de som skal vaksinere. Disse tallene oppdateres av FHI ukentlig (onsdag).

  Det vil alltid forekomme avvik mellom fordelte og distribuerte doser. Årsaken til dette er at fordelte doser kun viser hva som fordeles til kommunene, mens distribuerte doser inkluderer doser til helseforetak og andre ikke-kommunale mottakere.

  Fordelte doser

  Tabell: kommune for kommune

  Bruk grafen under tabellen for å finne detaljerte tall for en kommune.

  • Kommune
   Nye per uke
   Totalt
   Per 100
   innb.

  Graf: uke for uke

  Du kan velge kommune i søkefeltet nedenfor.

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Distribuerte doser

  Tabell: kommune for kommune

  Bruk grafen under tabellen for å finne detaljerte tall for en kommune.

  • Kommune
   Nye per uke
   Totalt
   Per 100
   innb.

  Graf: uke for uke

  Du kan velge kommune i søkefeltet nedenfor.

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre