Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Denne siden ble oppdatert frem til 21. juni 2022.

  Vaksinering i Norge

  - % Minst
  én dose
  - % Full-
  vaksinerte
  - % Ekstra-
  doser

  Andel av befolkning vaksinert

  • -
   har fått minst én dose
  • -
   full­vaksin­erte
  • -
   ekstra­doser

  Enkeltdoser satt

  • -
   totalt
  • -
   per 100
   innb.

  Vaksinerte og doser satt

  Kart

  Henter kart
  Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

  Kommunene skal rapportere antall doser de setter inn til FHIs register SYSVAK. FHI henter ut og publiserer tall derfra én gang i døgnet. Det er disse tallene du ser i denne oversikten.

  • Hvorfor melder min kommune om høyere tall: Det kan være fordi kommunen ikke har rapportert inn alle dosene til SYSVAK ennå, eller at de ferskeste tallene ikke kom med på siste oppdatering fra FHI.
  • En annen grunn til at tallene er forskjellige: FHI fordeler dosene som er satt utover kommunene basert på folkeregistrert adresse. Kommunene melder hvor mange doser de har satt. Altså kan disse to tallene være forskjellige. For eksempel: En person som jobber i Oslo og får vaksine der, men er folkeregistrert i Eidsvoll, vil ende opp under Eidsvoll sin statistikk. FHI rapporterer ikke tall på kommuner som har satt færre enn fem doser.

  Tabell

  • Doser satt
   Andel av befolkn.
   vaksinert
   Kommune
   Nye per dag
   Totalt
   Per 100
   innb.
   Minst
   én dose
   Full-
   vaks.
   Ekstra-
   doser

  For å oppgi et tall i kun prosent, må tallet være såkalt dimensjonsløst, eller et «rent tall» om du vil. For å forklare denne forskjellen er det lettest å vise brøkene som ligger til grunn for beregningene:

  Antall enkeltdoser satt:

  Dette er et forhold mellom antall doser satt og totalt antall innbyggere:

  antall doser satt
  totalt antall innbyggere
  * 100
  = x doser per 100 innbyggere

  Hvis tallet skal være dimensjonsløst må det være samme enhet over og under brøkstreken. Her er det hhv. doser og innbyggere, og vi kan ikke oppgi dette tallet i prosent.

  Har fått første dose / fullvaksinerte:

  Dette er et forhold mellom antall vaksinerte innbygger og totalt antall innbyggere:

  antall vaksinerte innbyggere
  totalt antall innbyggere
  * 100
  = y %

  Her har vi samme benevenlse (innbyggere) over og under brøkstrek. Disse går «mot hverandre» og vi står igjen med et dimensjonsløst tall, et rent forholdstall, som dermed kan oppgis i prosent.

  Tidsserie

  Velg kommune eller fylke i nedtrekksmenyen nedenfor.

  Hele landet
  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Vaksinerte etter alder

  Uke

  Vaksinering sammenlignet med vaksinasjonsgruppene

  Grafen nedenfor viser antall vaksinerte sammenlignet med antall mennesker i de forskjellige vaksinasjonsgruppene. NB: Linjene for vaksinasjonsgrupper er bare hjelpelinjer, for i virkeligheten er det noe overlapp mellom vaksineringen av de ulike gruppene.

  * med høy risiko
  ** med underliggende sykdommer

  Arkivert innhold

  Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

  Distribuerte doser frem til uke 3 2022

  Forventet vaksinering

  Fordelte doser frem til uke 41 2021

  Sammenstilling av vaksinert-andeler