Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

Tiltak i kommune

Hvilke coronaregler, råd og begrensninger gjelder i kommune?
VG overvåker kontinuerlig Norges kommuner for å kunne gi en fullstendig oversikt. VG tar forbehold om forsinkelser eller feil i oppdateringene. Ser du noe feil? Tips oss!

Tiltakene deles inn i fem typer:

Regler
Råd

Forbud: Et forbud skal være hjemlet i nasjonal eller lokal forskrift om smitteverntiltak ved coronautbrudd. Det er sterkere enn enfraråding. Brudd på forbudet kan medføre konsekvenser som bøter og lignende.

Påbud: Et påbud skal være hjemlet i nasjonal eller lokal forskrift om smitteverntiltak ved coronautbrudd. Det er sterkere enn enanbefaling. Brudd på påbudet kan medføre konsekvenser som bøter og lignende.

Stenging: Når kommuner velger å stenge egne, kommunale tjenester, definerer VG det som stenging. Dersom kommunen forbyr private virksomheter å holde åpent, definerer VG det som et forbud.

Fraråding: Kommuner kan velge å fraråde sine innbyggere å gjøre noe. For eksempel kan en kommune fraråde sine innbyggere å reise til områder i Norge med høyt smittetrykk. VG har definert fraråding som at man blir bedt om å la være å gjøre noe man ellers kan gjøre.

Anbefaling: Kommuner kan velge å anbefale sine innbyggere å gjøre noe. For eksempel kan kommuner anbefale folk å være i frivillig karantene etter man har vært i områder i Norge med høyt smittetrykk. VG har definert anbefaling som at man blir bedt om å gjøre noe man ellers ikke trenger å gjøre.

Listen nedenfor viser alle tiltakene – både nasjonale og lokale – som gjelder i kommune:

Lokale og nasjonale
Lokale tiltak øverst
Kategori
Type
Status
Viser 0 av gjeldende tiltak i kommune

Mange kommuner ber om at du tester deg hvis du kommer fra områder med mye smitte, og at du ikke besøker helseinstitusjoner de første ti dagene etter at du har vært i områder med mye smitte. Vi lister ikke opp disse oppfordringene som egne tiltak i oversikten.

Tiltak er råd og regler som regjeringen og kommuner innfører for å hindre coronaviruset i å spre seg i samfunnet. Det kan være anbefalinger, frarådinger, påbud og forbud, men også andre begrensninger som å stenge lokaler og tjenester eller avlyse arrangementer.

Regjeringen og kommuner innfører tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Om for mange blir smittet samtidig, vil helsevesenet kunne bli overbelastet og i verste fall må sykehusene prioritere hvem de har kapasitet til å gi behandling.

De nasjonale tiltakene bestemmes og vedtas av regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og gjelder hele landet. Kommuner og fylkeskommuner kan innføre strengere lokale tiltak som gjelder for en kommune, region eller fylke. De lokale tiltakene gjelder for alle som oppholder seg i området.

Du skal følge både nasjonale og lokale tiltak i kommunen du oppholder deg i. Kommuner har ikke anledning til å gjøre fritak fra nasjonale tiltak, men de kan innføre strengere tiltak. Dersom regjeringen for eksempel har innført skjenkestopp ved midnatt, men din kommune har innført et strengere tiltak om full skjenkestopp, er det kommunens tiltak som gjelder. Når kommunen opphever tiltaket, vil det nasjonale tiltaket fortsatt gjelde.

Smittetrykket varierer rundt om i landet. Kommuner med høyt smittetrykk blir anbefalt å innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale. Ved høyt smittetrykk i større byer kan kommuner i samme bo- og arbeidsregion innføre de samme tiltakene som storbyene.

Det tar som regel fire til syv dager fra man blir smittet til man får symptomer. Så går det enda noen dager før man tester seg, og før man får svar. De første to ukene etter at et tiltak blir innført, vil det derfor bli registrert mange smittede som ble smittet før tiltaket gjaldt.

Dersom smitten begynner å øke i en kommune, har regjeringen anbefalt flere tiltak:

 • Stans i breddeidrett for voksne
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år
 • Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld
 • Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer
 • Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport
 • Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs
 • Obligatorisk hjemmekontor Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Slik kartlegger VG alle landets kommuner

For å hente inn all informasjon før publisering, sendte VG ut en mail til alle landets kommuner og spurte om hvilke lokale påbud, forbud, frarådinger og anbefalinger kommunen har innført. En rekke kommuner svarte på mail. I tillegg har VG sjekket kommunenes coronasider og lokale forskrifter, samt ringt kommuner der informasjonen har fremstått noe uklar.

Hjelp oss å holde sidene oppdatert!

Å holde sidene oppdatert til enhver tid krever en omfattende kartleggingsjobb. VG tar forbehold om forsinkelser eller feil i oppdateringene. Dersom din kommune har innført nye tiltak, eller forlenget eller opphevet tiltak, gi oss en beskjed på:

Send e-post til tiltak@vg.no

Status for kommune

På tall-sidene finner du detaljert informasjon om utviklingen i kommunene. Nøkkeltallene for kommune er slik:

Periode for grafer:

Registrert smittet

 
 
 •  
   
   

Trend i reg. smitte

← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
Utvikling i trend:
I dag

Innlagte på sykehus tilknyttet kommunen [2]

 
 
 •  
   
   

Døde [1]

 
 
 •  
   
   
VG