Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

Her kan du se tall for smitte og testing på regionnivå i EU- og EØS-landene, samt utvikling over tid. Risikokartet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) oppdateres hver uke, med fargene grønt, oransje og rødt.

EUs risikokart

Kriterier som avgjør risiko
Gå til land eller region i kart …
Henter kart
.

Viser dette kartet hvor jeg kan reise?

Nei. Norge bruker nå de samme terskelverdiene som EU, men tallgrunnlaget er litt annerledes (bl.a. inndelingen i land og regioner). Det norske kartet for reiser finner du her.

Tallene blir samlet inn én gang i uken og kan derfor variere fra tall du selv finner på lokale lands nettsider. EU-landene, Island, Norge og Liechentstein må rapportere inn tall til databasen European Surveillance System (TESSy) før kl. 23:59 hver tirsdag. Så publiserer Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) en ny versjon av kartet hver torsdag. Når ECDC kommer med oppdateringene blir de synlige på denne siden.

Fordi de vil at alle land i EU og EØS skal ha samme regler for reise og karantene. Slik er det ikke i dag. Noen land i Europa kan du reise fritt til, mens land (som Norge) har svært strenge regler for karantene for reisende.

EU anbefaler alle å innføre et reisekart for sine borgere hvor hver enkelt region farges grønn, oransje eller rød. Folk som kommer fra grønne regioner skal kunne reise fritt uten restriksjoner - uten å havne i karantene. Hvert land kan selv bestemme hvilke restriksjoner de vil innføre for oransje og røde regioner, for eksempel karantene eller testing.

NB! Den norske regjeringen har valgt å ikke ha regler på regionsnivå i Europa. VG har likevel laget denne oversikten, så du kan bruke den til å sammenligne smitten i ulike regioner i Europa og se hvordan EU-anbefalingene slår ut.

Tall til denne oversikten er hentet fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). De samler inn tall fra alle land i EU/EØS for å publisere et risikokart for reiser innad i unionen.

Land som ikke er med i EU/EØS er derfor ikke med i denne oversikten.

Som det fremgår av verdiene er testratene og andel positive tester som knyttes til hver region nasjonale. VG venter på svar fra ECDC på spørsmål om disse tallene vil rapporteres regionalt i fremtiden.

Hvordan bestemmes farge (risiko)?

For å kunne bli vurdert, må regionen først oppfylle kriterie:

  • Testrate: Antall tester siste uke må være mer enn 3000 per 100 000 innbyggere

Fargene på kartet bestemmes deretter av følgende kriterier:

  • Smittetrykk: Registrert smittet siste 14 dager per 100 000 innbyggere

  • Andel positive tester: Prosentandelen av positive tester blant alle tester siste uke.

Tabellen nedenfor viser hvordan farge (risiko) settes basert på de to kriteriene.

pos. tester siste 7 d. (%)

Hvis en region har en f.eks. to prosent positive tester, må vi se på den første kolonnen i «fargekartet» ovenfor for å finne endelig farge. Dersom det rapporterte smittetrykket er f.eks. 40, blir derfor den endelige fargen å finne i første kolonne på den nest nederste raden (oransje).

Altså: En region som har fem prosent positive tester og 20 smittede per 100.000 innbyggere vil bli oransje. En region som har tre prosent positive tester og 170 smittede per 100.000 blir rød.

Risiko og tall for de enkelte regionene

Risiko og endring siden forrige oppdatering

Klikk på region i tabellen for å vise på kart
Velg én eller flere regioner …

Smittetrykk og testing i regionene

Som det fremgår av verdiene er testratene og andel positive tester som knyttes til hver region nasjonale. VG venter på svar fra ECDC på spørsmål om disse tallene vil rapporteres regionalt i fremtiden.

Klikk på region i tabellen for å vise på kart
Velg én eller flere regioner …
  • Kriterier

Slik har tallene endret seg

Det europeiske smittevernbyrået oppdaterer altså tallene én gang i uken. Her kan du se hvordan tallene har endret seg for den enkelte region fra foregående til siste oppdatering. Pil mot høyre betyr økning, mens pil mot venstre betyr minking.

Alfabetisk
Velg én eller flere regioner …
* Skravert område avhenger av andel positive tester for å fastslå farge for risiko.
  • Region
    Reg. smittet per 100 000 innbyggere siste 14 d
    0
  • 0