Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Gjeldende og forventede reisekart

  VG henter inn tall så du hele tiden kan holde deg oppdatert på hvordan ulike land ligger an - og hvor de er på vei.

  FHI vurderer hver uke om noen land eller regioner bør farges røde og lukkes. Men det vurderes bare i partallsuker om noen bør farges grønne og åpnes.

  Husk at karantenekravene ikke gjelder for alle reisende. Om du må forholde deg til fargene på kartet - og hva som gjelder når du er fullvaksinert, har hatt corona eller har fått én dose - finner du på helsenorge.no.

  Kart

  Henter kart

  Dette betyr fargene

  • Grønn Det er ikke krav til å ha med en negativ test tatt før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

  • Oransje Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

  • Rød Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

  • Mørkerød Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

  • Lilla Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

  • Øvrige land Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

  Fargene settes ut fra antall registrerte smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene og snittet av prosent positive prøver i samme periode, etter følgende terskelverdier:

  positive tester (%)

  For at et land eller område skal bli vurdert som lilla, må EU-kommisjonen først sette landet på sin tredjelandsliste. Landet må så ha verdier som tilsvarer grønt nivå i matrisen over. Til slutt gjør FHI en helhetsvurdering av smittesituasjonen. Dermed kan områder på EUs liste oppfylle kriteriene, men likevel ikke bli lilla.

  Grå land vurderes ikke for egne innreiseregler. Dermed frarådes alle unødvendige reiser til grå områder.

  Hvis du sjekker smittetrykket for et land under fanen for verdenstall eller på ulike myndigheters hjemmesider, kan det hende du finner andre tall enn her på reisekartsiden. Grunnen er som oftest hvilken dato tallene er fra.

  For å kunne forutsi hvilke endringer som norske myndigheter kan gjøre på reisekartet, må VG hente inn tall fra samme tallkilder som FHI - og bruke samme regnemetode.

  FHI bruker tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som henter inn tall fra ulike land, samler dem og publiserer tall én gang i uken. Tallene her oppdateres altså sjeldnere enn tallene i VGs verdenstatistikk. Men det er likevel tallene fra ECDC som er de riktige å bruke for å regne ut hvilke land som trolig blir grønne eller røde - og hvilke land som kan få krav om karantenehotell. Det fordi det er de tallene norske myndigheter forholder seg til.

  For regioner i Norden henter FHI tall direkte fra de danske, svenske og finske smittevernbyråene. Det gjør de også for Storbritannia. VG henter tallene fra samme sted.

  VG lager daglig oppdaterte vurderinger basert på den siste to-ukersperioden som er tilgjengelig fra kilden for hvert område. Hvilken periode som brukes vil variere fra område til område, basert på hvor ofte de publiserer data. FHIs vurderinger gjøres ut fra hele kalenderuker. Du kan se hvordan begge tidsvinduene vil slå ut ved hjelp av knappene nedenfor.

  Tabell

  Siste 14 dager
  Velg ett eller flere områder…
  • VGs beregning

  Slik har tallene endret seg

  Her kan du se om landene de siste 14 dagene har beveget seg nærmere eller lenger fra kravene. Pil mot høyre betyr økning, mens pil mot venstre betyr minking.

  Alfabetisk
  Velg ett eller flere områder…
  • Område
   Reg. smittet per 100 000 innbyggere