Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Gjeldende og forventede reisekart

  Det er ulike regler for fullvaksinerte, uvaksinerte og barn. Sjekk hva som gjelder for deg under grafikken.

  VG henter inn tall så du hele tiden kan holde deg oppdatert på hvordan ulike land ligger an - og hvor de er på vei. FHI vurderer hver uke om noen land eller regioner bør farges røde og lukkes. Men det vurderes bare i partallsuker om noen bør farges grønne og åpnes.

  Husk at karantenekravene ikke gjelder for alle reisende. Om du må forholde deg til fargene på kartet - og hva som gjelder når du er fullvaksinert, har hatt corona eller har fått én dose - finner du på helsenorge.no.

  Kart

  Henter kart

  Hva gjelder for meg?

  Fullvaksinerte: Alle fullvaksinerte med et verifiserbart coronasertifikat, slipper karantene og testing ved innreise til Norge. Det gjelder også for personer som har fått påvist covid-19 med PCR-test de siste seks månedene - og kan dokumentere dette med et verifiserbart coronasertifikat.

  Barn: Barn under 18 år slipper innreisekarantene. Men dersom de kommer fra områder med karanteneplikt, må de fortsatt teste seg på grensen. Regjeringen anbefaler også en test tre døgn etter innreise.

  Uvaksinerte: Voksne som ikke er vaksinert må forholde seg til de ulike reglene etter de ulike fargene på landet de har besøkt. Det samme gjelder for voksne som kun har fått én vaksinedose.

  Dette betyr fargene

  • Grønn Ingen krav ved innreise (hverken karantene, reiseregistrering eller test).

  • Oransje Ingen krav ved innreise (hverken karantene, reiseregistrering eller test).

  • Rød Krav om innreiseregistrering og test på grensen. Voksne må i innreisekarantene, som kan oppheves ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Barn slipper karantene, men må også teste seg. Kravet om innreiseregistrering gjelder også for mindreårige over 16 år.

  • Mørkerød Samme krav som for røde land.

  • Lilla Alle utlendinger fra lilla land kan nå komme inn i Norge, men det er krav om innreiseregistrering og test på grensen. Voksne må i innreisekarantene, som kan oppheves ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Barn slipper karantene, men må også teste seg. Kravet om innreiseregistrering gjelder også for mindreårige over 16 år.

  • Øvrige land Det er fortsatt flere restriksjoner på hvem som får komme inn i Norge fra grå land. Her finner du mer info om hvem som kan komme inn. For dem som kan reise inn til Norge, gjelder de samme restriksjonene som for røde land.

  Les alle gjeldende regler for innreise på helsenorge.no.

  OBS! EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan nå komme inn til Norge. Det samme gjelder for lilla land.

  Fargene settes ut fra antall registrerte smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene og snittet av prosent positive prøver i samme periode, etter følgende terskelverdier:

  positive tester (%)

  For at et land eller område skal bli vurdert som lilla, må EU-kommisjonen først sette landet på sin tredjelandsliste. Landet må så ha verdier som tilsvarer grønt nivå i matrisen over. Til slutt gjør FHI en helhetsvurdering av smittesituasjonen. Dermed kan områder på EUs liste oppfylle kriteriene, men likevel ikke bli lilla.

  Grå land vurderes ikke for egne innreiseregler. Dermed frarådes alle unødvendige reiser til grå områder.

  Hvis du sjekker smittetrykket for et land under fanen for verdenstall eller på ulike myndigheters hjemmesider, kan det hende du finner andre tall enn her på reisekartsiden. Grunnen er som oftest hvilken dato tallene er fra.

  For å kunne forutsi hvilke endringer som norske myndigheter kan gjøre på reisekartet, må VG hente inn tall fra samme tallkilder som FHI - og bruke samme regnemetode.

  FHI bruker tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som henter inn tall fra ulike land, samler dem og publiserer tall én gang i uken. Tallene her oppdateres altså sjeldnere enn tallene i VGs verdenstatistikk. Men det er likevel tallene fra ECDC som er de riktige å bruke for å regne ut hvilke land som trolig blir grønne eller røde - og hvilke land som kan få krav om karantenehotell. Det fordi det er de tallene norske myndigheter forholder seg til.

  For regioner i Norden henter FHI tall direkte fra de danske, svenske og finske smittevernbyråene. Det gjør de også for Storbritannia. VG henter tallene fra samme sted.

  VG lager daglig oppdaterte vurderinger basert på den siste to-ukersperioden som er tilgjengelig fra kilden for hvert område. Hvilken periode som brukes vil variere fra område til område, basert på hvor ofte de publiserer data. FHIs vurderinger gjøres ut fra hele kalenderuker. Du kan se hvordan begge tidsvinduene vil slå ut ved hjelp av knappene nedenfor.

  Tabell

  Siste 14 dager
  Velg ett eller flere områder…
  • VGs beregning

  Slik har tallene endret seg

  Her kan du se om landene de siste 14 dagene har beveget seg nærmere eller lenger fra kravene. Pil mot høyre betyr økning, mens pil mot venstre betyr minking.

  Alfabetisk
  Velg ett eller flere områder…
  • Område
   Reg. smittet per 100 000 innbyggere