Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

Nøkkeltall for Norden

Registrert smittet totalt

Døde

Innlagt

Intensiv

Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island har hatt noe ulike tilnærminger til coronaviruset. Her kan man følge og sammenligne de fem landenes utvikling.

Merk at du kan vise grafene nedenfor slik du selv vil: Kryss av i boksene til høyre for grafene.

Døde

Vær oppmerksom på at praksis for registrering av dødsfall kan variere fra land til land og ha endret seg over tid.

Døde totalt

Tallene er kumulative.

Nye døde per dag

Standardvisningen av nye døde per dag er glidende snitt over syv dager. Dette kan endres i nedtrekksmenyen nedenfor.

Siden det kan forekomme mye tilfeldig variasjon i rapporteringen fra dag til dag, kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, eller såkalt glidende gjennomsnitt. Glidende snitt på syv dager innebærer et snitt for aktuell dag og de seks foregående.

På sykehus

Tallene for innlagte og innlagte på intensiv er status-tall, altså ikke kumulative.

Innlagte

Innlagte på intensiv

Bekreftet smittet

Bekreftet smittet totalt

Nye registrert smittet per dag

Standardvisningen av nye registrert smittet per dag er glidende snitt over syv dager. Dette kan endres i nedtrekksmenyen nedenfor.

Siden det kan forekomme mye tilfeldig variasjon i rapporteringen fra dag til dag, kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, eller såkalt glidende gjennomsnitt. Glidende snitt på syv dager innebærer et snitt for aktuell dag og de seks foregående.

Arkivert innhold

Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

Tiltak frem til 10.juli 2020