Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Oversikten over Norden oppdateres ikke etter 21. mars 2022.

  Nøkkeltall for Norden

  Registrert smittet totalt

  Døde

  Innlagt

  Intensiv

  Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island har hatt noe ulike tilnærminger til coronaviruset. Her kan man følge og sammenligne de fem landenes utvikling.

  Merk at du kan vise grafene nedenfor slik du selv vil: Kryss av i boksene til høyre for grafene.

  Døde

  Vær oppmerksom på at praksis for registrering av dødsfall kan variere fra land til land og ha endret seg over tid.

  Døde totalt

  Tallene er kumulative.

  Nye døde per dag

  Standardvisningen av nye døde per dag er glidende snitt over syv dager. Dette kan endres i nedtrekksmenyen nedenfor.

  Siden det kan forekomme mye tilfeldig variasjon i rapporteringen fra dag til dag, kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, eller såkalt glidende gjennomsnitt. Glidende snitt på syv dager innebærer et snitt for aktuell dag og de seks foregående.

  På sykehus

  Tallene for innlagte og innlagte på intensiv er status-tall, altså ikke kumulative.

  Innlagte

  Innlagte på intensiv

  Bekreftet smittet

  Bekreftet smittet totalt

  Nye registrert smittet per dag

  Standardvisningen av nye registrert smittet per dag er glidende snitt over syv dager. Dette kan endres i nedtrekksmenyen nedenfor.

  Siden det kan forekomme mye tilfeldig variasjon i rapporteringen fra dag til dag, kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, eller såkalt glidende gjennomsnitt. Glidende snitt på syv dager innebærer et snitt for aktuell dag og de seks foregående.

  Arkivert innhold

  Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

  Tiltak frem til 10.juli 2020