Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Nøkkeltall for kommune

  FHI har stengt VGs kilde til data om sykehusinnleggelser, testing, dødsfall og demografi for påvist smittede. Fra og med 15. november 2022 blir disse tallene ikke lenger oppdatert.

  Registrert smitte gir ikke noe godt bilde av smittesituasjonen, fordi de færreste nå tester seg når de blir syke. Fra og med 4. mai 2023 blir disse tallene ikke lenger oppdatert.

  Ukentlige nøkkeltall publiseres i FHIs ukerapporter.

  Periode for grafer:

  Registrert smittet

   
   
  •  
    
    
  Kommunen

  Trend i reg. smitte

  ← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
  Utvikling i trend:
  I dag

  Hvorfor melder kommunen min og VG om ulike smittetall?

  VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.

  To eksempler:

  • En student som bor i Trondheim og tester seg der, men er folkeregistrert hjemme i Alvdal, vil da bli meldt på statistikken til Trondheim kommune. Men FHI (og da også VG) vil vise denne smittede hos Alvdal. Hjemkommunen får ikke alltid vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på dem i FHIs systemer.
  • Personer uten fødselsnummer registreres av FHI i kommunen eller fylket prøven er rekvirert fra. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.

  Vi oppfordrer kommuner som mener det er feil i FHIs systemer til å varsle FHI om det.

  Hvor mange fra min kommune er innlagt?

  Det har vi ikke tall på. Det vi vet, er hvor mange som er innlagt på helseforetakene som er tilknyttet til din kommune. Se her hvilke det er.

  Registrert smittet

  Kommunekart

  Siste 14 d.
  Henter kart

  Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Metodisk blir det derfor umulig for VG å holde en slik oversikt oppdatert. Det kan komme et tilfelle eller to lokalt, men ingen helhetlig oversikt. Derfor har vi ikke friskmeldte i spesialen.

  Innlagt på sykehus tilknyttet kommune

  Helsedirektoratet avsluttet rapporteringen av antall inneliggende pasienter med covid-19 den 23. mars 2022.

  VGs oversikt frem til da er nå arkivert.

  Detaljer om døde i kommune

  FHI har stengt VGs kilde til data om dødsfall. Fra og med 15. november 2022 blir disse tallene ikke lenger oppdatert. Ukentlige nøkkeltall publiseres i FHIs ukerapporter. Tallene frem til da er nå arkivert.

  VG hadde en egen kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021, som også er arkivert.

  Detaljer om de registrert smittede i kommune

  VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet. Husk at ikke alle testes, det kan være mørketall.

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  1 13. mars 2020: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

  2 29. april 2020: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

  3 12. august 2020: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

  4 24. janaur 2022: Personer som har fått en 3. vaksinedose eller har to doser + gjennomgått infeksjon de siste 3 månedene, tilbys ikke lenger bekreftende PCR-test etter positiv selvtest.

  Arkivert innhold

  Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

  Detaljer om døde frem til 15. november 2022

  Innlagt på sykehus frem til 22. mars 2022

  VGs kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021

  VGs detaljerte sykehustall frem til 4. oktober 2021

  Sykehusansatte smittet tilknyttet kommune frem til 16. juni 2020

  Sykehusansatte i karantene tilknyttet kommune frem til 16. juni 2020