Nøkkeltall for kommune

Periode for grafer:

Registrert smittet

 
 
 •  
   
   
Kommunen

Trend i reg. smitte

← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
Utvikling i trend:
I dag

Innlagte på lokale helseforetak

 
 
 •  
   
   
Området

Døde i fylket

 
 
 •  
   
   

Hvorfor melder kommunen min og VG om ulike smittetall?

VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.

To eksempler:

 • En student som bor i Trondheim og tester seg der, men er folkeregistrert hjemme i Alvdal, vil da bli meldt på statistikken til Trondheim kommune. Men FHI (og da også VG) vil vise denne smittede hos Alvdal. Hjemkommunen får ikke alltid vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på dem i FHIs systemer.
 • Personer uten fødselsnummer registreres av FHI i kommunen eller fylket prøven er rekvirert fra. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.

Vi oppfordrer kommuner som mener det er feil i FHIs systemer til å varsle FHI om det.

Hvor mange fra min kommune er innlagt?

Det har vi ikke tall på. Det vi vet, er hvor mange som er innlagt på helseforetakene som er tilknyttet til din kommune. Se her hvilke det er.

Registrert smittet

Kommunekart

Siste 14 d.
Henter kart

Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
 • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Metodisk blir det derfor umulig for VG å holde en slik oversikt oppdatert. Det kan komme et tilfelle eller to lokalt, men ingen helhetlig oversikt. Derfor har vi ikke friskmeldte i spesialen.

Innlagt på sykehus tilknyttet kommune

Grafen nedenfor viser antall inneliggende pasienter, på intensiv og på respirator.

Det publiseres ikke tall på hvor mange fra som er innlagt. Det vi vet, er hvor mange som er innlagt på sykehusene som er knyttet til kommunen.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Kilde: Helsedirektoratet.

Helseforetak tilknyttet kommune

 • Sykehus
  Historikk
  Endring
  fra i går

Kilde: Helsedirektoratet.

Data for innlagte vises per helseforetak. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.

Detaljer om døde i kommune

FHI publiserer ikke data om covid-19-dødsfall på kommunenivå. VG hadde en egen kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021, som nå er arkivert.

Detaljer om de registrert smittede i kommune

VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet. Husk at ikke alle testes, det kan være mørketall.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Arkivert innhold

Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

VGs kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021

VGs detaljerte sykehustall frem til 4. oktober 2021

Sykehusansatte smittet tilknyttet kommune frem til 16. juni 2020

Sykehusansatte i karantene tilknyttet kommune frem til 16. juni 2020