Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Nøkkeltall for Norge

  FHI har stengt VGs kilde til data om sykehusinnleggelser, testing, dødsfall og demografi for påvist smittede. Fra og med 15. november 2022 blir disse tallene ikke lenger oppdatert.

  Registrert smitte gir ikke noe godt bilde av smittesituasjonen, fordi de færreste nå tester seg når de blir syke. Fra og med 4. mai 2023 blir disse tallene ikke lenger oppdatert.

  Ukentlige nøkkeltall publiseres i FHIs ukerapporter.

  Periode for grafer:

  Registrert smittet

   
   
  •  
    
    

  Trend i reg. smitte

  ← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
  Utvikling i trend:
  I dag
  - kommuner har stigende

  Registrert smittet

  Kommunekart

  Siste 14 d.
  Henter kart

  Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  Tabell: Registrert smittet

  Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

  • Siste 14 d.
   Kommune
   Nye per dag
   Trend
   TotaltSiste 14 d.
   I går
   Totalt

  VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.

  To eksempler:

  • En student som bor i Trondheim og tester seg der, men er folkeregistrert hjemme i Alvdal, vil da bli meldt på statistikken til Trondheim kommune. Men FHI (og da også VG) vil vise denne smittede hos Alvdal. Hjemkommunen får ikke alltid vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på dem i FHIs systemer.
  • Personer uten fødselsnummer registreres av FHI i kommunen eller fylket prøven er rekvirert fra. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.

  Vi oppfordrer kommuner som mener det er feil i FHIs systemer til å varsle FHI om det.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  Negative verdier skyldes at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at VG får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned. Så fort vi får neste oppdatering, vil de korrigerte tilfellene flyttes til korrekt dato.

  Hvis en smittet person er uten fast bopæl eller mangler norsk personnummer, kan de bli registrert på fylket prøven ble rekvirert fra. Det kan altså skje at totalen i Oslo fylke ikke er det samme som totalen i Oslo kommune. Tilsvarende vil en summering av alle kommunene i et fylke ikke alltid være likt som fylkestallet.

  Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Metodisk blir det derfor umulig for VG å holde en slik oversikt oppdatert. Det kan komme et tilfelle eller to lokalt, men ingen helhetlig oversikt. Derfor har vi ikke friskmeldte i spesialen.

  Trend i registrert smitte

  Nedenfor vises utviklingen de siste tre månedene, hvor kommunene er delt opp i tre grupper, basert på trenden de siste to ukene: stigende, flat og synkende.

  Kommuner med stigende trend 0

  Ingen kommuner har stigende trend akkurat nå.

  Kommuner med flat trend 0

  Ingen kommuner har flat trend akkurat nå.

  Kommuner med synkende trend 0

  Ingen kommuner har synkende trend akkurat nå.

  Grafene er tilpasset hvert område for å bedre lesbarheten. Tallet i hver graf viser den største verdien i serien. Kommuner uten nye tilfeller de siste to ukene vises ikke.  Inspirasjon: New York Times.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  De verste dagene – kommune for kommune

  Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hver kommune. Kommunens hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet, er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

  Innlagt på sykehus

  Helsedirektoratet avsluttet rapporteringen av antall inneliggende pasienter med covid-19 den 23. mars 2022.

  VGs oversikt frem til da er nå arkivert.

  Nyinnleggelser

  FHI har stengt VGs kilde til data om sykehusinnleggelser fra 15. november 2022. Oversikten frem til da er nå arkivert.

  Ukentlige nøkkeltall publiseres i FHIs ukerapporter.

  Alder på innlagte

  Oversikten er arkivert.

  Fremskrivning av sykehusinnlagte

  FHI lager med jevne mellomrom kortsiktige fremskrivninger av sykehusinnleggelser basert på alder, kjønn, vaksinestatus og risikotilstander hos de registrert smittede. Beregningen er gjort under forutsetning om at den observerte smittetrenden fortsetter i tiden fremover.

  Nye innleggelser

  siste 90 dager

  Kilde: FHI. Fremskrivningen ble laget . Nye innleggelser viser et glidende syv-dager gjennomsnitt. På grunn av forsinkelse i rapporteringen er de siste fire dagene ikke med.

  Vaksinestatus

  Oversikten er nå arkivert.

  Detaljer om døde

  FHI har stengt VGs kilde til data om dødsfall. Fra og med 15. november 2022 blir disse tallene ikke lenger oppdatert. Ukentlige nøkkeltall publiseres i FHIs ukerapporter. Tallene frem til da er nå arkivert.

  VG hadde en egen kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021, som også er arkivert. Det samme gjelder oversikten over alder på døde, som ble oppdatert frem til 16. mars 2022.

  Detaljer om de registrert smittede

  VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet. Husk at ikke alle testes, det kan være mørketall.

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  1 13. mars 2020: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

  2 29. april 2020: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

  3 12. august 2020: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

  4 24. janaur 2022: Personer som har fått en 3. vaksinedose eller har to doser + gjennomgått infeksjon de siste 3 månedene, tilbys ikke lenger bekreftende PCR-test etter positiv selvtest.

  Alder og kjønn på registrert smittede

  Oversikten er arkivert.

  Testet

  FHI har stengt VGs kilde til data om testing fra 15. november 2022. Ukentlige nøkkeltall publiseres i FHIs ukerapporter.

  Oversikten frem til da er nå arkivert.

  Arkivert innhold

  Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

  Nyinnleggelser frem til 15. november 2022

  Nyinnleggelser etter alder frem til uke 11 2022

  Alder og kjønn på registrert smittede frem til 15. november 2022

  Testing frem til 15. november 2022

  Vaksinestatus, siste halvår 2021

  Detaljer om døde frem til 15. november 2022

  Innlagt på sykehus frem til 22. mars 2022

  Alder på døde frem til 16. mars 2022

  Omikron-varianten frem til uke 2 2021

  VGs kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021

  VGs detaljerte sykehustall frem til 4. oktober 2021

  Alder og kjønn på innlagte frem til 19. juni 2020

  Sykehusansatte smittet frem til 16. juni 2020

  Sykehusansatte i karantene frem til 16. juni 2020

  Smittekilde blant registrert smittede frem til 21. april 2020

  Smittekilde for de første 533 tilfellene knyttet opp mot fylke

  Tiltak frem til 10.juli 2020