Publisert 06. okt. 2019
Det du trenger å vite om statsbudsjettet

Mandag legges statsbudsjettet frem – et av de viktigste dokumentene som blir vedtatt av Stortinget hvert år. Her er en kjapp innføring.

En sak levert fra nyhetsappen Peil.

Statsbudsjettet er oversikten over hva Norge har av penger, og hva de skal brukes på neste år.

Alt av penger som kommer inn fra befolkningen, i form av skatter og avgifter, er med i beregningen, og det foreslås hvordan midlene skal brukes.

Det er finansdepartementet, med finansminister Siv Jensen i spissen, som forbereder budsjettet. Det tar lang tid, og i forkant legger fylkene, kommunene og departementene fram sine ønsker.

Når Regjeringen har lagt frem statsbudsjettet må de ha støtte fra flertallet i Stortinget for at det skal bli vedtatt.

Veldig mye av pengene går til lovfestede plikter, som helsetjenester, barnehager, og skoler.

Folketrygden er det som krever aller mest penger fra budsjettet. Den gjør at vi får penger blant annet når vi blir syke, ikke kan jobbe, eller blir gravide.

Tjenester som inngår i folketrygden betales gjennom Nav, og i fjor var alderspensjon det som krevde mest penger.

Alderspensjon vil trolig kreve mer og mer penger av statsbudsjettene i årene som kommer, siden det blir flere eldre fremover.

Utover det Regjeringen må bruke penger på, foreslår de også å sette av penger til saker som er viktig for deres politikk.

I dette statsbudsjettet foreslår de blant annet å senke eiendomsskatten, øke barnetrygden og bruke mer penger på klimatiltak.

Hvert år kan Regjeringen også bruke litt av pengene fra oljefondet – som nå har en verdi på over ni tusen milliarder kroner.

De kan imidlertid bare ta tre prosent av det, blant annet fordi pengene skal sikre fremtidige generasjoner.

Her er en kort innføring i oljefondet.

Når statsbudsjettet er lagt frem vil partiene som ikke sitter i regjering, opposisjonspartiene, legge frem sine «alternative statsbudsjett».

Der viser de hvordan de ville brukt pengene, og det er en god mulighet til å sammenligne opposisjonspartiene sin politikk med regjeringspartiene sin.

Stortinget må bli enige om statsbudsjettet før året er omme, slik at det trer i kraft fra 1. januar 2020.

Når de er enige kan Regjeringen kreve inn skatter og avgifter, og bruke pengene, i tråd med det Stortinget ble enige om.

Dette var en sak levert fra VGs nyhetsapp Peil

Den gjør det lettere å henge med:
▫️ Kompliserte saker på en enkel måte
▫️ Rett på sak og null «clickbait»
▫️ Kjapp oversikt over den siste uken

Last ned Peil til Iphone eller Android, eller les mer på peil.no.