Ingen løsning på bompengekrisen: Frp sier ja, Venstre blånekter

Publisert 18. aug. 2019

Helt siden 5. juni har regjeringen jobbet for å løse bompengeproblemet som splitter de fire partiene.

Etter et tre timer langt ekstraordinært landsstyremøte i Fremskrittspartiet (Frp), fortalte Siv Jensen at partiet har godtatt en skisse til en avtale.

– Det ble tilslutning til avtalen forhandlet av de fire partiene om bompenger. Med den avtalen som ligger på bordet vil vi ta et steg i riktig retning, selv om vi gjerne skulle gått lengre. Nå er det opp til de andre tre partiene å vurdere avtalen, sa Jensen søndag ettermiddag.

Utålmodigheten rundt saken har vært stor i Frp, og det har vært knyttet spenning til om de klarer å hindre forslag om at partiet skal gå ut av regjering.

Bomkampene: Løpende oppdatert bom-oversikt der du bor

Frode Hansen
Foto: Frode Hansen

Selv om Frp nå har roet gemyttene i eget parti, skaper Venstres nei problemer.

– Jeg er klar over at venstre ikke synes å være enig i innholdet i dette. Jeg har ikke oppfattet at det har vært tatt endelig stilling til dette. Hvis ett eller flere partier ikke kan slutte seg til dette, er det et spørsmål som statsministeren må avklare, sier Siv Jensen.

Dette er bompengekaoset på 1–2–3

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener skissen som landsstyret behandlet er bedre enn den snaue åtte måneder gamle regjeringserklæringen Granavolden.

– Vi mener vi har beveget det i riktig retning på de punktene vi ble bedt om å forhandle. Vi går ikke inn i nye forhandlinger. Nå er det som ligger på bordet som ligger på bordet.

– Hvis det ikke blir enighet om det som ligger på bordet, hva blir løsningen da?

– Da må du snakke med Erna Solberg.

Kommentar: Frps røykteppe

Venstre: Vil forhandle videre

Trine Skei Grandes parti skal ha fått gjennomslag for at staten tar en større del av regningen for kollektivsatsing. Likevel vil partiet forhandle videre i bompengekrisen som har rammet regjeringen – og at det ennå ikke er enighet om en skisse.

– Frp ikke kan inngå en avtale med seg selv. Det må være fire partier som er enige, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og klima- og miljøminister.

Sentrale kilder i Venstre sier at det ikke er et alternativ for partiet å gå ut av regjering. Elvestuen forteller at partiet vil forhandle videre med Høyre, Frp og KrF.

Frode Hansen
Foto: Frode Hansen

– Hva tenker du om prosessen som Frp har startet samtidig som det har vært forhandlinger?

– Det må Frp svare på, men det er ikke slik Venstre ville gjort det, sier Elvestuen.

– Hvordan ville Venstre gjort det?

– Gjennom samtaler i regjering. Vi har en plattform som vi forhandlet frem så sent som i januar. Den bør være utgangspunkt for det arbeidet som vi nå skal arbeide videre med.

– Fire milliardær kroner til økt satsing til kollektivtrafikken, er tallene ifølge kilder. Er ikke det en god deal for venstre?

– Det skal jeg ikke gå inn på. Det er ikke noe enighet om hvordan vi skal gjøre dette mellom de fire partiene og det er klart vi skal fortsette satsing på kollektivtransport, vi skal ha satsing på å få ned utslipp. Men det kan ikke skje på en sånn måte at det også øker biltrafikken inn i de store byene, sier han til VG.

KrF: – Tror på snarlig løsning

Kristelig Folkeparti (KrF) holder kortene tett til brystet. Partiets landsstyre ble i går kveld orientert om innholdet i bompengeskissen. Men partileder Kjell Ingolf Ropstad ville søndag kveld ikke si hva som ble utfallet av telefonmøtet.

– Jeg har tro på at vi skal finne en snarlig løsning. Da er det å ta forhandlinger internt den beste måten, sier Ropstad og vil ta landsstyrets oppfatning med seg tilbake til regjeringspartnerne Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Han mener saken bør landes i tilknytning til budsjettkonferansen om en uke.

Frode Hansen
Foto: Frode Hansen

– Stiller KrF seg bak skissen?

– Det vil jeg diskutere med de andre partilederne. Vi har hatt en god drøfting i landsstyret og jeg har fått tilbakemeldinger på innholdet, sier Ropstad.

Han sier at KrF har vært tydelig opptatt av at staten bør bidra mer til å bygge ut kollektivtrafikken i storbyene, og til å sikre ren luft og bedre klima.

– Samtidig mener vi noe må gjøres med bompengebelastningen, som er noe høy i enkelte områder, sier Ropstad.

Høyre: Med hvis alle er med

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier til VG at hun har fått anledning av partiet til å si ja til skissen, hvis de andre partiene blir med.

– Skissen er nå til behandling i alle fire regjeringspartiene. Jeg avventer tilbakemeldingene før jeg sier noe mer om innholdet, sier Solberg til VG søndag ettermiddag.

Jørgen Braastad
Foto: Jørgen Braastad

– Er det en skisse som de fire partilederne har anbefalt?

– Jeg vil ikke si noe om innhold eller saksbehandling nå. Men jeg kan si at regjeringen neste uke skal ha budsjettkonferanse. og der skal det gjøres avklaringer i forhold til neste års statsbudsjett.

– Hva har vært viktigst for Høyre?

– Vi har vært opptatt av å finne balansen mellom reduksjon av bilistenes bompengebetalinger, og en søkt satsing på kollektivtransport, og samtidig sørge for at nullvekstmålet opprettholdes, sier Erna Solberg til VG.

Test deg selv mot over 7100 kandidater: Ta VGs valgomat

BOMPENGEKRISEN

Etter åtte uker med forhandlinger er regjeringen fortsatt ikke enige om hvordan de skal løse bompengekaoset.

STEILE FRONTER

Etter et krisemøte i Fremskrittspartiets landsstyre søndag ettermiddag står de langt unna regjeringskameratene i Venstre.

Fremskrittspartiet:
  • Sier ja til bompengeskissen
  • Vil ikke forhandle videre
  • Vil ikke ut av regjering
Venstre:
  • Sier nei til bompengeskissen
  • Vilforhandle videre
  • Vil ikkeut av regjering
Høyre:
  • Sier jatil bompengeskissen hvis de andre partiene sier ja
Kristelig Folkeparti:
  • Vil ikkesvare på hva de mener om bompengeskissen