Publisert 21. aug. 2019
Oljefondet – Norges økonomiske sikkerhetsnett

Oljefondet er nå for første gang verdt mer enn ni tusen milliarder kroner. Her er en kjapp innføring i hva fondet er, og hva pengene skal brukes til.

En sak levert fra nyhetsappen Peil.

I 1969 ble et av verdens største oljefelt til havs funnet i Norge. Plutselig hadde vi mye olje vi kunne selge, og landets økonomi vokste dramatisk. Da dukket spørsmålet opp – hva skulle vi bruke pengene på?

Det ble tidlig bestemt at inntektene fra olje og gass måtte brukes i et forsiktig tempo for å ikke skape ubalanse i økonomien. I 1990 vedtok Stortinget loven om Statens Petroleumsfond for å sikre dette.

Loven resulterte i Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, og de første kronene rullet inn i fondet i 1996. Som fondets fulle navn tilsier ble det bestemt at midlene skulle investeres i utlandet.

Fondet eier en liten andel i mer enn 9000 selskaper - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.
Fondet låner også ut penger til stater og selskaper, og en mindre del er investert i eiendom, som 7 Times Square i New York.

Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for blant annet å sikre god risikospredning (at det ikke er for mye penger investert ett sted dersom investeringen ikke er lønnsom).
Oljefondets sjef heter Yngve Slyngstad.

Formålet med Oljefondet er å sikre at vi bruker pengene ansvarlig, og at vi tenker langsiktig. På denne måten kommer formuen både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Stortinget kan ta litt penger av fondet hvert år for å finansiere statsbudsjettet, men ikke mer enn tre prosent.

Jo mindre penger vi bruker fra Oljefondet nå, jo bedre rustet vil vi være til å møte nedgang og kriser i fremtiden.

Dette var en sak levert fra nyhetsappen Peil

Den gjør det lettere å henge med:
▫️ Kompliserte saker på en enkel måte
▫️ Rett på sak og null «clickbait»
▫️ Kjapp oversikt over den siste uken

Last ned Peil til Iphone eller Android, eller les mer på peil.no.