Undersøkelse: Vi spiser mer godteri og fisk

Publisert 21. mai 2020

– Jeg er veldig positivt overrasket over hvor mye ansvar de unge tar, og hvor flinke de er å tilpasse seg en ny og vanskelig situasjon, sier en av forskerne bak den nye studien, Antje Gonera, seniorforsker ved Nofima.

Selv om mange spiser sunnere nå, er det en markant økning i hvor mye snacks og godteri unge spiser under corona-epidemien.

– Det er nok et utslag av både trøstespising og kjedespising. Når ting er vanskelig, er det lett å ty til noe godt for å trøste seg litt. Å være mye inne, ofte alene, fører også til at man lettere kjedespiser.

Unge spiser oftere sammen med andre de bor sammen med, det sosiale rundt måltidet er blitt viktigere.

Vidar Ruud / NTB scanpix
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samtidig øker antallet av dem som spiser foran en skjerm, særlig blant dem som bor alene.

– Det er bekymringsfullt fordi tallet allerede var høyt, og nå har økt. Når du spiser foran en skjerm, har du ikke like mye kontroll på hva og hvor mye du spiser, og du beveger deg mindre. På sikt er dette noe vi må prøve å endre og få større bevissthet på, sier Antje Gonera.

Unge er veldig opptatt av å støtte norsk landbruk og selvforsyning, selv om det er en generasjon der veldig mange i utgangspunktet ikke har kjennskap til hvordan matproduksjonen foregår.

Mange kommenterer at de synes det er viktigere nå enn før å støtte norsk landbruk og matproduksjon for å bevare norske arbeidsplasser og støtte dem som jobber i landbruket. De synes også det er viktig å være forberedt på nye krisesituasjon hvor grensene stenges, og ikke å være så avhengig av andre.

Undersøkelse: Vi spiser mer godteri og fisk

Smittefrykt og karanteneregler har gjort at særlig de unge har endret matvaner og handlemønster. Vi spiser mer fisk og grønnsaker, men også mer ferdigmat.

Mer snacks

Aldersgruppen 16–24 år er særlig redde for å bli smittet av coronaviruset. De går sjeldnere i butikken og har en større økning i vasking av maten når de kommer hjem. Unge spiser mer godteri og snacks, men lager også mer mat fra grunnen og spiser sunnereunder coronaepidemien, viser en ny undersøkelse fra Nofima.

Er opptatt av bonden

De er opptatt av bonden og norsk matproduksjon. Unge, både i byer og på bygda, er opptatt av norsk landbruk, selvforsyning og fordelene av den norske måten å drive landbruk på.

Tester mer

De går sjeldnere i butikken, men handler også sjeldnere på nett. I stedet handler de mer de gangene de går i butikken, kaster mindre matog er flinkere til å utnytte det de har. Mange flere lager mat fra grunnen og prøver ut nye oppskrifter. Det gjør også at de spiser mer fisk.

Baker brød

Unge har økt bakeaktiviteten sin mye mer enn andre under coronakrisen, både brød og kaker. Forskerne tror det handler om smittefrykt fra butikkbrød, men også at man sjeldnere har ferskt brød når man ikke går så ofte i butikken. Matlaging og baking fører også til at man føler seg bedre og opplever mestringsfølelse.

Spiser foran skjerm

Det mest bekymringsfulle funnet er at flere enn før spiser foran en skjerm. Allerede før coronapeidemien var skjermtiden 395 minutter pr. dag for dem mellom 16–24 år. Det kan være veldig skadelig å spise foran en skjerm fordi det er lett å overspise og man spiser mer snacks og godteri.