Publisert 31. okt. 2019
FOR OG IMOT: Politisk reklame på sosiale medier

Twitter forbyr politisk reklame, mens Facebook sier det er greit. Her er noen argumenter for og imot – og en mulig løsning.

En sak levert fra VGs nyhetsapp Peil.

Saken:

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har skrevet et brennende forsvar for politisk reklame, som nå skal forbys globalt på Twitter.

I Norge er politisk reklame forbudt på TV, mens det er fritt frem på sosiale medier og nettet – som når ut til langt flere mennesker. Flere har pekt på behovet for nye regler.

For:

Politisk reklame kan skape engasjement for politikk, øke oppslutning og bidra til at flere velgere får relevant informasjon. Alt dette er forutsetninger for et fungerende demokrati, skriver leder Øystein Solaas for Diskusjon.no.

For:

Videre kan politisk reklame være en viktig del av stemmen til kandidater og partier som kanskje ikke når gjennom i mediene ellers. Det påpeker Zuckerberg i et innlegg på Facebook.

For:

I innlegget skriver Facebook-sjefen videre at det kan være vanskelig å vite hvor grensen skal gå hvis vi skal forby politisk reklame:

«Skulle vi virkelig ha blokkert reklame for viktige politiske saker som klima eller kvinners rettigheter?» spør han.

Imot:

Politiske partier kan kjøpe persontilpasset og datastyrt reklame og slik få et enormt publikum. Partiene med mest penger, får dermed muligheten til å nå størst publikum.

Imot:

Terskelen for manipulasjon er også svært mye lavere. Sosiale medier er tilgjengelig for alle og dermed kan utenlandske aktører blande seg inn i valg – noe russerne er anklaget for å ha gjort i USAs presidentvalg i 2016.

Imot:

Sosiale medier gir nye muligheter til å spre målrettede, villedende budskap, påpeker Twitter-sjef Jack Dorsey.

F.eks. vil ikke Facebook faktasjekke innlegg fra politikere eller deres valgkampapparat. Kritikere mener det gir grønt lys til å lyve.

Løsning?

Teknologirådet har foreslått fire retningslinjer for en såkalt «digital valgkamp»:

▫️ Partier bør merke reklamer med hvor mye penger som er brukt og hvorfor folk får dem.
▫️ Partier bør avklare hvilke typer data det er greit å bruke for å målrette politisk reklame, og hvor mye penger man kan bruke.
▫️ Reklamer bør lagres i et åpent arkiv og det bør innføres ettersyn.
▫️ Det bør være økt samarbeid med IT-giganter som Facebook og Google.

Dette var en sak levert fra VGs nyhetsapp Peil.

Den gjør det lettere å henge med:
▫️ Kompliserte saker på en enkel måte
▫️ Rett på sak og null «clickbait»
▫️ Kjapp oversikt over den siste uken

Last ned Peil til iPhone eller Android, eller les mer på peil.no.