Publisert 02. juli 2019
Er ulven farlig..

..eller trenger den beskyttelse? Debatten blusser opp jevnlig. Men hvorfor er folk så uenige om hvor mye ulv vi skal ha, eller om vi skal ha ulv i det hele tatt?

En sak levert fra nyhetsappen Peil.

SAKEN:På begynnelsen av året var det store demonstrasjoner i Oslo både for og imot felling (skyting) av flere ulv. I Norge har vi mål for hvor mange ulv vi skal ha og hvor mange som kan felles. Det er blant annet uenigheter om hvordan disse målene skal beregnes og hvor ulv kan skytes.

FOR FELLING:Noen foreldre er redde for at barna deres skal møte ulv på skoleveien. Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet, sa til NRK i 2017 at folk har god grunn til å være redd for ulven og at de som bor i områder med ulv har sterkt redusert livskvalitet.

FOR:Flere bønder frykter for sauene sine når de slippes ut om sommeren for å beite. Sommeren 2017 ble over 300 sau tatt av en ulv på Hurdal, Hadeland og Toten. Bøndene fikk over 16 millioner i erstatning.

FOR:Av rovdyr er det ulven som forårsaker de fleste skadene på hunder i Norge. Mellom 2000 og 2016 er det dokumentert at 91 hunder er blitt drept av ulv eller blitt avlivet etter å ha blitt angrepet av ulv.

IMOT FELLING: I 2016 var ulven kun skyld i ni prosent av tilfellene der man antar at sauene ble drept av rovdyr. Andre rovdyr sto altså for 91 prosent av tilfellene. Derfor mener enkelte at frykten for ulv er basert på feilaktige oppfatninger.

IMOT:En undersøkelse fra 2018 viser at ulven er populær blant folket. 57 prosent av dem som har besvart undersøkelsen liker eller liker godt at det finnes ulv i Norge. Kun 24 prosent misliker eller misliker det sterkt.

IMOT:Dyrevernsorganisasjoner som NOAH påpeker at ulven er utrydningstruet og at Norge er forpliktet til å ta vare på den gjennom Bernkonvensjonen. Konvensjonen forplikter til å verne ville dyr og planter.

Dette var en sak levert fra nyhetsappen Peil

Den gjør det lettere å henge med:
▫️ Kompliserte saker på en enkel måte
▫️ Rett på sak og null «clickbait»
▫️ Kjapp oversikt over den siste uken

Last ned Peil til iPhone eller Android, eller les mer på peil.no.