Publisert 28. okt. 2019
Dette må du vite om NAV-skandalen

Flere titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel. Hva har skjedd?

En sak levert fra VGs nyhetsapp Peil.

Først: NAV er en av de største offentlige etatene i Norge, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har blant annet ansvaret for trygdepenger og sosialhjelp.

Reglene for å ta med syke-, arbeidsavklarings- og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man bor i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EU kom med en trygdeforordning i 2012, sa Anniken Hauglie i Arbeidsdepartementet mandag.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch kaller saken meget alvorlig. – Dette er folk som er i vanskelige situasjoner. I tillegg til å bli fratatt ytelser de har krav på, er de satt inn til å sone straff, påpeker Busch. Videre sier han at «nå må vi gjøre det vi kan for å rette opp».

Flere er blitt meldt til politiet på feil grunnlag og har fått krav om å betale tilbake penger. Det er minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri, og den lengste skal være på åtte måneder fengsel.

Alle som siden 2012 har mistet retten til ytelser kun fordi de har vært i EU/EØS-land, kan ha krav på å få penger tilbake. Hauglie sier at de som er urettmessig straffet skal få erstatning.

I rundt 2400 saker er det gjort feil. Disse sakene vil bli behandlet på ny, og de det gjelder vil bli kontaktet av NAV. Hvis du tror du er berørt kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33.

Så hva nå? NAV endrer praksis. Personer som bor i Norge og får trygdepenger vil ikke nektes utbetalinger om de drar til et annet EU/EØS-land. Alle saker tilbake til 2012 skal gås gjennom for å finne ut hvordan reglene kan ha blitt praktisert feil.

Hauglie sier at hun fremdeles har tillit til NAV-direktør Sigrun Vågeng. SV vil kalle inn Hauglie til Stortinget for å finne ut hva som har skjedd. Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller saken en skandale.

Dette var en sak levert fra VGs nyhetsapp Peil

Den gjør det lettere å henge med:
▫️ Kompliserte saker på en enkel måte
▫️ Rett på sak og null «clickbait»
▫️ Kjapp oversikt over den siste uken

Last ned Peil til Iphone eller Android, eller les mer på peil.no.