Publisert 19. feb. 2020
Norge på topp og bunn i Unicefs barneliste

Norge topper listen over barns sjanse til god helse, men havner nesten på bunn når det gjelder å beskytte barns rett til et godt klima i fremtiden. Det viser en ny Unicef-rapport.

Rapporten er satt sammen av 40 eksperter på barn og unges helse. Kommisjonen er satt sammen av WHO, The Lancet og nevnte Unicef. Her rangeres 180 land etter hvilke muligheter barn har i framtiden, alt fra barns overlevelse, trivsel, helse, utdanning og ernæring, til bærekraft, rettferdighet og inntektsgap.

Generalsektretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, påpeker at til tross for enorm bedring de siste 20 årene, har utviklingen stagnert, og den kan i verste fall reverseres.

– Klimaendringer, skadelig markedsføring og overvekt er noen av de nyere og største truslene mot barna våre, trusler som kun få generasjoner tilbake var utenkelige, sier Viken.

Sett under ett klarer ingen land i verden alt: å beskytte barns helse, miljø og fremtid tilstrekkelig, ifølge rapporten. Norge topper listen over barns sjanse til god helse, foran Sør-Korea og Nederland. Danmark er på 6. plass og Sverige på 13. plass.

Når det gjelder Norges evne til å beskytte barns rett til et godt klima i fremtiden, havner Norge nærmest på bunn: 156.-plass.

Nederland og Sør-Korea havner også langt nede på listen. Rapporten fastslår at barn i landene med høyest CO2-utslipp er sunnere, mens barn i land med lavt utslipp har dårligere helse.

Norge slipper ut 212 prosent mer CO2 per innbygger enn målet satt for 2030. Danmark ligger på 135. plass, med 122 prosent mer CO2-utslipp per innbygger enn målet er for 2030, mens Sverige er på 116. plass, 55 prosent over utslippsmålet sitt.

Rapporten trekker også fram kosthold hos barn som en trussel mot barns helse nå, der den ekstreme markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og eksponeringen av slik reklame kobles til den enorme økningen i overvektige barn verden over.

Saken er også publisert i VGs nyhetsapp Peil.

Peil gjør det lettere å henge med:
▫️ Toppsakene du trenger å vite om
▫️ Kompliserte saker på en enkel måte
▫️ Kjapp oversikt over den siste uken

Last ned til iPhone eller Android, eller les mer på peil.no.