Publisert 01. april 2020
Dette skjer med eksamen

Coronapandemien har ført til stengte skoler og studiesteder, og utdanningsinstitusjonene i Norge må tenke nytt.

Sveip for å lese hvordan 15 høyskoler og universiteter løser eksamen i vår:

NTNU

Idun Haugan, pressekontakt ved NTNU, sier at det ikke blir eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2020. Det betyr ikke at eksamen er avlyst. Ifølge Haugan vil det tidlig i april komme informasjon om eventuelle endringer av eksamensform i hvert enkelt emne.

Universitetet i Oslo

På UiO vil alle eksamener være digitale, ifølge rektor Svein Stølen. Han sier at de for spesielle utdanninger har vurdert alternativer som telt der helsepersonell kan få fullført praktiske eksamener. Andre alternativer vurderes også. Rektoren lover et svar for alle studenter senest raskt etter påske.

OsloMet

Prorektor for utdanning Nina Waaler sier at alle vårens skoleeksamener og muntlige eksamener endres til hjemmeeksamen eller muntlig eksamen hjemmefra.
– Det kan bli aktuelt å utsette enkelte eksamener, som av ulike årsaker ikke kan gjennomføres digitalt, men dette vil gjelde et fåtall, sier hun.

BI

Skoleeksamener i mai og juni er omgjort til digitale hjemmeeksamener, ifølge kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite. Han sier at noen eksamener har endret varighet – noen har fått lengre tid, mens andre har blitt kortere.
– De fleste eksamener har samme dato som opprinnelig planlagt, men det kan forekomme endringer, sier Syrrist-Leite.

Universitetet i Bergen

– Eksamen og vurdering ved UiB vil arrangeres digitalt denne våren, hovedsakelig som hjemmeeksamen, sier kommunikasjonsrådgiver ved UiB Lena Kleveland.

Universitetet i Sørøst-Norge

– USN har besluttet at alle eksamener skal gjennomføres som digitale hjemmeeksamener i vår, skriver kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud til VG.

Universitetet i Tromsø

Skriftlig skoleeksamen omgjøres til hjemmeeksamen, og muntlig eksamen arrangeres digitalt eller blir endret til hjemmeeksamen.
– I noen tilfeller vil ikke eksamen kunne tilpasses den nye situasjonen. I disse tilfellene må eksamen utsettes, sier Heidi Adolfsen, avdelingsdirektør UiT.

Høgskulen på Vestlandet

– Høgskulen på Vestlandet har bestemt at ingen eksamener avvikles på campus denne våren, sier prorektor Bjørg Kristin Selvik.
Alle eksamener, både muntlige og skriftlige, blir dermed digitale, ifølge Selvik.

Universitet i Agder

Alle eksamener som kan gjennomføres som digital hjemmeeksamen, skal gjennomføres slik, skriver universitet på nettsiden sin.
– Et arbeid med å kartlegge hvilke eksamener som ikke kan gjennomføres slik er i sluttfasen og alle studenter vil få beskjed om eventuelle endringer før påske, sier påtroppende konstituert kommunikasjonsdirektør Øivind Eskedal.

Høgskolen i Innlandet

Prorektor Stine Grønvold sier at høyskolen snart er i mål med å legge om eksamensplanen.
– Eksamen som ikke lenger lar seg gjennomføre på grunn av stengte studiesteder har blitt justert eller endret, og gjennomføres i all hovedsak på digitale plattformer, sier hun.

Universitetet i Stavanger

Prorektor Astrid Birgitte Eggen sier at det gjøres en stor omlegging på universitetet, og at 344 emner så langt har fått endret eksamensform.
– De aller fleste eksamener er omgjort til hjemmeeksamen. Noen muntlige avholdes digitalt, sier Eggen.

Nord universitet

Universitetet er i full gang med å legge om slik at eksamener kan gjennomføres digitalt. Ifølge kommunikasjonssjef Andreas Førde har universitetet vedtatt en midlertidig forskrift for å sikre at flest mulig studenter opprettholder planlagt progresjon, og at studentene får det læringsutbyttet de skal.

Høyskolen Kristiania

– Vårens eksamener erstattes med digitale hjemmeeksamener. Høyskolen vil gjennomføre eksamen i henhold til opprinnelig eksamensplan og vil ikke endres, med mindre annet blir kommunisert, sier kommunikasjonsrådgiver Lene Torjul Reutz.

Høgskolen i Østfold

– Alle ordinære eksamener blir gjennomført, men i noe annen form enn vanlig, sier Tore Petter Engen, informasjonssjef ved høyskolen.
Ifølge Engen blir cirka to tredjedeler av alle eksamener gjort om, mange fra vanlig skoleeksamen til hjemmeeksamen. Muntlig eksamen kan bli gjennomført på nett.

NMBU

– På grunn av coronaviruset er det vedtatt at det ikke vil bli gjennomført eksamen i NMBUs bygninger i mai. Dette gjelder både ordinær eksamen og konteeksamen. Vi jobber med ulike løsninger og alternative vurderingsformer, skriver kommunikasjonsrådgiver Mette Risbråthe.

Høgskulen i Volda

Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda, sier at alle eksamener skal gjennomføres på nett, og at de jobber med å gjøre endringene.
– Fagmiljøene vurderer hver enkelt eksamen. For eksempel vil noen muntlige eksamener bli arrangert som videomøter, mens andre blir gjennomført som skriftlig eksamen på nett.