Hører vi bedre på høyre enn venstre øre?

Publisert 24. april 2020

– Jeg er veldig glad i musikk og i biologi, og ville forske på noe som kombinerte dem, sier Solveig Aftret (under), som går på Blindern videregående skole i Oslo.

Ved å teste åtte personer, fant hun at man oppfatter toner annerledes og bedre på venstre enn på høyre øre.

– Jeg håper det kan bidra til nye medisinske oppdagelser og metoder når implantater skal plasseres og stilles inn, sier hun.

Privat
Foto: Privat

Få unge gründere

Hvorfor er det så unge som blir gründere i Norge sammenlignet med andre land? David Solesvik er 16 år og går på Haugesund International school. Han har funnet ut at familie og venners mening, har stor påvirkning på om unge starter for seg selv.

Privat
Foto: Privat

Det at vi generelt har høye lønninger og et velorganisert arbeidsliv, bidrar også til at norske ungdommer kan være mindre motivert enn f.eks. de fra Øst-Europa, der det er viktigere å ha kontroll over eget arbeidsliv. David håper hans funn kan bidra til at politikere og skoler i større grad vet hva som skal til for at flere unge vil starte sin egen bedrift. 

Snusfornuftig boks

Ida von Hanno Bast
Foto: Ida von Hanno Bast

Var det færre som kjøpte snus etter at snusboksene ble grønne, nøytrale og kjedelige i 2018? Danial Bilal Ahmad (18) fra Blindern videregående skole, forsket seg frem til at snusboksenes nye utseende har hatt svært lite effekt på salget. 

Privat
Foto: Privat

Han ble interessert i temaet fordi det var en ny politikk som rettet seg mot hans egen aldersgruppe, og fordi han kjenner mange som snuser. Nå håper han funnene kan hjelpe politikere til å finne en design som fører til at færre kjøper. 

Karantene

Sean Dempsey / PA Wire
Foto: Sean Dempsey / PA Wire

Da svartedauden herjet på 1300-tallet, døde langt færre i den italienske byen Milano, enn andre steder. Hvorfor det? lurte Mads Ilebekk Johansen (18) fra Kristiansand katedralskole på. Ekstremt strenge karanteneregler viste seg å være årsaken.

Men det er neppe en metode å kopiere mot coronaviruset. Byen ble nemlig styrt av to diktatorer, som beordret alle til å være inne. De som var syke fikk husene murt igjen, så de kunne dø uten å smitte andre.

– Metodene er jo uetiske, men det viser oss at vi trenger sterke ledere som tør å ta upopulære avgjørelser i krisetider, sier Mads. 

Vinnerne i de forskjellige kategoriene får pengepremier og reiserpriser til internasjonale unge forsker-konkurranser (hvis de blir gjennomført pga. coronapandemien)

Forsker på øret

Solveig Aftret (18) har forsket på om man hører musikk bedre på høyre eller venstre øret. Nå håper hun det kan bidra til en medisinsk gjennombrudd.

Konkurranse

Hun er én av 127 ungdommer mellom 15 og 18 år som deltar i den årlige konkurransen Unge Forskere. Fredag livestreames premieutdeling med undervisnings- og forskningsminister Henrik Asheim på Facebook.

Snus

Blant finalistene i år er også en undersøkelse av hva de nye snusboksene betyr for salget, hvorfor det døde så få i Milano under svartedauden, og hvorfor så få unge i Norge blir gründere. Sveip opp for å lese mer om prosjektene.