Disse nye yrkesfagene kan du velge

Publisert 27. feb. 2020

Dette er linjene som er tilgjengelige i dag. De nye er markert i gult:

- Bygg- og anleggsteknikk.
- Elektrofag
- Helse- og oppvekstfag
- Naturbruk
- Restaurant- og matfag
- Teknikk og industriell produksjon
- Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
- Håndverk, design, og produktutvikling
- Informasjonsteknologi og medieproduksjon
- Salg, service og reiseliv

Fristen for å søke videregående utdanning er søndag 1. mars.

Mange av de nye utdanningsprogrammene ser kanskje kjente ut, men det er tatt grep for å gjøre dem mer attraktive og relevante. Dette er første endring siden 2006.

– Vi har ryddet opp og flyttet rundt på ting. Målet har vært å gjøre fagene mer relevante for elevene i arbeidslivet, sier seniorrådgiver Ole Christian Norum i Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet
Foto: Utdanningsdirektoratet

– Viktig at lærerne følger planen

Leder i Elevorganisasjonen, Alida de Lange D’Agostino, er positiv til at yrkesfagelevene får mer relevante fag.

– Det er en beskrivelse vi ofte hører fra elevene at skolens undervisning er virkelighetsfjern, kanskje spesielt på yrkesfag.

Hun ser også på dette som en mulighet til å hindre at elever dropper ut av videregående.

– Jeg håper dette kan være med på å gjøre skolen mer motiverende, for motivasjon vet vi har mye å si. Trives man ikke, faller man lettere bakpå og da dropper man lettere ut.

Samtidig understreker hun viktigheten av at lærerne faktisk følger læreplanen.

– Vi vet ikke hvordan resultatene blir, nå blir det opp til lærere å sørge for at planen blir fulgt. Det er også viktig at elevene kjenner læreplanen, føler en tilhørighet og skjønner «hvor man skal» med undervisningen.

Elevorganisasjonen
Foto: Elevorganisasjonen

Økt miljøfokus

Arbeidet med nye læreplaner begynte i 2017, etter at fagråd hadde satt sammen bestillinger for hva de bør inneholde. Her har blant annet representanter fra arbeidslivet fått med hva de forventer, og ønsker seg fra elever som vil rett ut i jobb.

– Med de nye planene tror vi at elevene vil bli mer motivert når de kan fordype seg i et relevant tema tidlig. Det gjør at det blir lettere for elevene å se en jobb i den andre enden.

Norum gir noen eksempler:

– Det nye utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv er mer rendyrket, og transport- og logistikkfagene er nå flyttet over til «teknikk og industriell produksjon», som er mer naturlig for disse fagene. Mens i elektrofag har det vært et ønske fra lærerne selv om at matematikk er mer tilpasset det de faktisk trenger på verkstedet.

Mer skreddersydd undervisning er ikke det eneste som er nytt. Nå ønsker politikerne også mer fokus på klima og miljø.

– Vi har laget læreplaner som er mer fremtidsrettet, og da blir fokus på dette naturlig. I produksjonsfag skal elevene derfor nå lære om hvor materialene kommer fra og vurdere kjemikalier, mens i for eksempel medieproduksjon skal elevene lære om hvordan man gjenvinner og håndterer avfall av elektronisk utstyr.

Elevorganisasjonen er også positive til mer fokus på klima og miljø i undervisningen.

– Det er fremtidens fagarbeidere vi utdanner, og det er positivt å begynne med et sunt klimafokus. Det er jo også i elevenes interesse å vite hva de kan gjøre for å bidra, sier D’Agostino

– Tror du de har følt et press på å øke klimafokuset i skolen?

– Ja, det tror jeg.

Tore Meek
Foto: Tore Meek

Skei Grande: – Mange synes det blir for mye allmenn

– Vi trenger mange flere som velger yrkesfag for vi skal være med i det grønne skiftet i Norge, og omstille norsk næringsliv. Da trenger vi gode fagfolk, sier kunnskap- og integreringsminister Trine Skei Grande til VG.

Hun kjenner igjen Elevorganisasjonens oppfatning av at enkelte elever synes fagene er virkelighetsfjerne.

– Det er veldig mange som sier at de synes det blir for mye allmennkunnskap i de studiene de har hatt, men nå gir vi muligheten til alle å spesialisere seg allerede fra første klasse på videregående, så de kan holde på med det de aller mest har lyst til.

– Jeg heier veldig på dem som blir lærlinger, og jeg håper de nye fagplanene vil gjøre det enda gøyere å lære seg et fag og et håndverk fremover, avslutter hun.

Nå skal yrkesfaglinjene på videregående skole ha ekstra fokus på miljøvennlige løsninger, og det vil også bli mulig å velge fire nye linjer.

I dag legger Utdanningsdirektoratet frem nye læreplaner for yrkesfag i norsk videregående skole. Frem til 1. mars kan du også nå søke på disse nye linjene:

  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • Håndverk, design, og produktutvikling
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Salg, service og reiseliv

I tillegg skal skolene nå jobbe mer med fokus på klima og miljø. I for eksempel produksjonsfag skal elevene nå lære om hvor materialene kommer fra og vurdere kjemikalier.