Publisert 12. sep. 2019
Seks timers arbeidsdag

Frister det å jobbe mindre? Her er noen argumenter for og imot kortere arbeidsdag med full lønn.

En sak levert fra VGs nyhetsapp Peil.

FOR:

Høyere produktivitet er blant Fagforbundets argumenter for å kutte i arbeidsdagene. Noen mener også sykefraværet vil gå ned fordi man får mer tid til å hvile: Tine testet kortere arbeidsdag ved et av sine melkelagre og skal ha nesten halvert arbeidsfraværet.

FOR:

Enkelte peker på at kortere arbeidsdag kan gjøre at flere vil jobbe heltid. Blant annet fordi en del av dagens deltidsarbeid tilsvarer en seks timer lang arbeidsdag.

FOR:

Et annet argument er at hvis man jobber mindre, får man mer tid til familie, venner og hobbyer.

FOR:

Det argumenteres også for at det kan være et tiltak mot arbeidsløshet. I yrker hvor man jobber med mennesker, som f.eks. ved eldrehjem, kan sekstimersdagen føre til at flere blir ansatt.

IMOT:

Enkelte er skeptiske til hvordan seks timers arbeidsdag vil slå ut. Tarjei Havnes ved økonomisk institutt i Oslo sa i fjor at «det er vanskelig å tro at effektiviteten skal forbedres så mye at det gjør opp for tapt arbeidstid

IMOT:

Det argumenteres også for at flere bør jobbe mer, og stå lenger i arbeid, for å opprettholde velferdsstatens bærekraft fremover. Blant annet er det kjent at pensjonsutgifter kommer til å øke om noen år.

IMOT:

Andre synes arbeidsplasser med høyt arbeidspress ikke bør møtes med færre timers arbeid, men heller bedres ved å øke bemanningen. Slik kan arbeidet gjøres mindre belastende.

IMOT:

Andre igjen advarer mot en holdning om at arbeidet bør utgjøre så «liten del av livet som mulig». De frykter et passivt samfunn.