Publisert 06. mars 2020
Skeptisk til klimaforskning

8 av 10 nordmenn har høy tillit til forskning, men bare litt over halvparten tror på forskningen om klimaendringer, viser ny undersøkelse fra Forskningsrådet. Litt flere kvinner enn menn tror på klimaforskning.

Aldersforskjell

Av dem under 30 år, hadde 63 prosent svært stor eller stor tillit til klimaforskning, i gruppen 30 til 44 år var det 65 prosent, mens tallet for gruppen 45–59 var 53 prosent, og gruppen over 80 år var 45 prosent.

Skole og likestilling

Forskning på likestilling og skole- og utdanning, har også tydelig lavere tillit. En forklaring kan være at disse temaene er kontroversielle på ulike vis, og mange har sterke meninger om dem.

Føler oss truffet

Klimaforskningen kan kobles mot politiske diskusjoner om hvordan vi lever, som for eksempel bilkjøring, flyreiser og matvaner. Noen opplever kanskje at forskningen direkte påvirker deres hverdag.

Unge åpnere

– Unge har kanskje større tillit til klimaforskningen fordi det angår deres fremtid på en annen måte. Yngre mennesker er oftere åpne for nye måter å forstå verden på, sier John-Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet.

Tror på helse

Den forskningen nordmenn har høyest tillittil, er den som handler om helse. 75 prosent svarer de har svært stor eller stor tillit til helseforskning.

Hvem betaler?

Hvem som betalerfor forskningen, påvirker folks tillit til resultatene. Høyest tillit har forskning finansiert av internasjonale forskningsprogrammer, lavest forskning finansiert av næringslivet.

Utdannet

Folk med utdanning utover videregående skole har betydelig større tillit til forskning enn andre. Dette gjelder spesielt på klimafeltet.

Tillitsfulle

Nordmenn har generelt høyere tillit til forskning enn folk i andre land. Undersøkelsen viser at 83 prosent av oss har meget eller ganske stor tillit til forskning generelt.

Bekymret

– Tallene er bekymringsfulle. Jeg tror dette kommer som en reaksjon på mange tiltak som foreslås som er både inngripende i folks hverdag, men også veldig usosiale, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Faktum

– Vår oppgave fremover er å vise til hvilken overveldende dokumentasjon vi har på at menneskeskapte klimaendringer er et faktum. Men debatten om hvilke tiltak som skal til for å løse problemet, er både legitim og viktig, mener Asheim.