Avlyser eksamener

Publisert 25. mars 2020

Kunnskapsdepartementet skriver at skolene nå skal prioritere å sette avgangskarakterer basert på standpunktkarakterene:

«I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter».

Vil få vitnemål

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger.

– Det er viktig for meg at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene. Jeg vet at mange elever har vært stresset og usikre på om de må ta eksamen eller ikke. Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, sier Melby.

Kristin Schultz, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.
Kristin Schultz, påtroppende leder i Elevorganisasjonen. 
Foto: PRIVAT

Kristin Schultz er påtroppende leder i Elevorganisasjonen, som i praksis representerer samtlige elever og lærlinger i videregående opplæring.

– Det er ingen hemmelighet at Elevorganisasjonen i utgangspunktet er kritisk til eksamen, men den diskusjonen ønsker vi å ta når eksamensordningen skal vurderes igjen til høsten. Nå er vi glade for at regjeringen ikke har sett seg blind på å avvikle eksamen. Nå er neste steg å sørge for at alle elever kjenner seg igjen i vitnemålet sitt, og at de får gode og rettferdige vurderinger på slutten av skoleåret, sier hun til VG og legger til:

– Vi savner privatistene oppi alt dette. De er en gruppe som blir sårbar i denne situasjonen, siden de ikke har standpunktkarakterer å lene seg tilbake på. Vi håper at regjeringen finner ordninger som sikrer at disse også får fullført opplæringen sin.

Steffen Handal, leder for Utdanningsforundet.
Steffen Handal, leder for Utdanningsforundet. 
Foto: Helge Mikalsen

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener avlysningen av eksamen er klok.

- Det er en fornuftig avgjørelse i den situasjonen vi er i. Det er ikke ideelt, men alle forstår at vi er i en krisetid. Da må det tas særskilte hensyn. Det ville vært veldig krevende og både planlegge og gjennomføre skriftlig eksamen under de restriksjonene som myndighetene nå har pålagt samfunnet, sier Handal til VG.

Han representerer 180.000 lærere, barnehagelærere og skoileledere i Utdanningsforbundet.

Sendte ut brev om standpunkt

Både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har de siste ukene sendt ut beskjeder til Skole-Norge om ekstra oppmerksomhet knyttet til vurderingssystemet for standpunktkarakterer. Dette har vært forberedelser til en eventuell avlysning av eksamen.

Denne avlysningen blir nå offentliggjort dagen etter at det ble kjent at skolene skal holde stengt til over påske, i hvert fall til 13. april.

Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål, og er et uttrykk for elevenes kompetanse sett over en lengre periode.

Gir dispensasjon

Kunnskapsdepartementet vil gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i VG3 og 10. trinn i grunnskolen.

Når det gjelder muntlig eksamen i videregående, så kommer det en beslutning etter påske, sier Melby.

For å få vitnemål må alle ha fullført opplæringen og bestått fagene. Det er en forutsetning at alle elever skal få et opplæringstilbud mens de er hjemme, slik at lærerne får et godt grunnlag for å vurdere elevenes innsats.

Å sikre vitnemål for alle er avgjørende for å få hele utdanningssystemet til å fungere normalt igjen fra høsten. Det betyr at de elevene som nå går siste året på videregående får en mulighet til å søke seg inn i høyere utdanning, og at elevene på tiende får et vitnemål de kan bruke til å søke seg inn på videregående.

Konspirasjonsteorier: Faktisk.no har researchet konspirasjonsteoriene rundt coronaviruset. I videoen under er de forklart.

Privatister og lærlinger

Av de nesten 500.000 eksamenspåmeldingene i grunn- og videregående opplæring, er ca. 100.000 påmeldinger til privatisteksamen. For mange av dem som har meldt seg opp til privatisteksamen, er konsekvensene av å avlyse mye større enn for vanlige elever. De risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet sitt.

– Vi forsøker nå å finne gode løsninger for privatistene, slik at heller ikke de skal havne bakpå i utdanningen. Mitt soleklare mål er at privatisteksamen skal gjennomføres, dersom det er mulig innenfor helsemyndighetenes råd, sier Melby.

Dette syns barn og unge om corona-viruset:

Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener på videregående skoler er avlyst. Dermed blir elevenes standpunktkarakter enda mer betydningsfull enn vanlig.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forklarer avlysningen med coronautbruddet. Muntlig eksamen i VGS er det ennå ikke tatt en beslutning om.