Publisert 04. mai 2020
Slik ble Norwegian reddet

I dag ble skjebnen til flyselskapet Norwegian trolig avgjort.

De risikerte å gå konkurs dersom de ikke fikk eierne med på grep som gir dem tilgang til 2,7 milliarder kroner ekstra i statsgarantier. En slik garanti betyr at staten betaler lånet hvis Norwegian ikke klarer det.

For å få denne garantien og kunne låne mer penger, må de oppfylle noen krav. Blant annet må de ha mer egenkapital, altså penger fra egen lomme.

Problemet er at Norwegian over tid har lånt mye penger. Det skyldes blant annet at de har måttet sette alle 737 MAX-flyene på bakken og at det er motorproblemer med Dreamliner-flyene.

Når lånet blir for høyt i forhold til inntektene og dermed egenkapitalen, har man etter hvert ikke lommebok til å betale kostnader, forklarer NHH-professor og flyekspert Frode Steen.

På toppen av dette kom coronakrisen. – I en situasjon der det er for stor avstand mellom låneutgifter og egenkapitalen, mister de alle inntekter og beholder alle kostnader, sier Steen.

Norwegian ble derfor nødt til å gjøre noe med lånesituasjonen sin for å oppfylle kravet fra staten. De gikk til kreditorene som har lånt dem penger, og ga dem et ultimatum; De måtte enten redusere lånet, eller tape alt fordi flyselskapet ellers ville gå konkurs.

Det eneste Norwegian til gjengjeld kunne tilby, var eierandeler i form av aksjer i selskapet. Det tilbudet ga de også til leasingselskapene, altså selskapene som Norwegian leier fly av.

Både långiverne og leasingselskapene takket ja til tilbudet om å bli medeiere i selskapet. – Det er en god nyhet at de faktisk tror at Norwegian skal opp og gå, og tjene penger på et tidspunkt, sier Steen.

Det var en mindre god nyhet for aksjonærene, altså de som fra før eier aksjer i selskapet. Konsekvensen er nemlig at verdien på deres aksjer synker med 95 prosent, fordi eierskapet i Norwegian må fordeles på flere.

Derfor måtte de gamle eierne mandag bestemme om de godkjente forslaget fra flyselskapet. Ved 10-tiden ble det klart at de stemte ja. – Egentlig har eierne tatt en stor kostnad, men alternativet var at selskapet gikk konkurs, sier Steen.