Dette vil bompenge-generalene

Publisert 04. juli 2019

VG har gått gjennom partiprogrammene til de ulike bompengepartiene i Norges storbyer.

Ett parti skiller seg ut. Nei til bompenger i Tromsø ønsker ikke å ha noen skriftlige løfter til sine velgere, og vil heller rendyrke bompengesaken.

Muntlig har de i tillegg lovet følgende:

 • Å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgssektoren
 • Prioritere lovpålagte oppgaver for barn og unge
 • Stanse nye investeringer og føre en nøktern kommuneøkonomi
 • Nei til byparlamentarisme i Tromsø.

Hva resten av partiene vil bruke penger på, kutte ut eller endre på i din by kan du lese her i VGs store kartlegging.

SKOLEMAT: Stavanger og Oslo FNB vil tilby elever et gratis måltid ved norske skoler.
SKOLEMAT: Stavanger og Oslo FNB vil tilby elever et gratis måltid ved norske skoler. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dette vil de gjøre gratis:

Stavanger FNB: Skolemat (statlig finansiert), barnehage (for barn nummer 3), passering i bomring i helgene og ukedagene mellom 19.00 og 07.00.

Oslo FNB: Skolemat og aktivitetsskole. Kollektivtransport mellom 7 og 17 på skoledager for elever opp til 19 år, samt hele døgnet for pensjonister og uføretrygdede. Parkeringsplasser utenfor ring 3 med tilhørende kollektivtilbud og ved kollektivpunkter som T-banestasjoner mellom 6 og 24.

Bergen FNB: Gratisbusser i sentrum. Gratis bompassering i rushtiden for dem som samkjører registrert.

Nei til bomring i Drammen: Gratis parkering på sykehus og legevakt for pasienter og pårørende. Flere tidsbegrensede gratisparkeringer.

Nei til bompenger i Tromsø: Sikre at ingen må betale bompenger.

KUTT: Bergen FNB vil spare penger blant annet gjennom å droppe videre utbygging av Bybanen.
KUTT: Bergen FNB vil spare penger blant annet gjennom å droppe videre utbygging av Bybanen. 
Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Slik skal de spare penger:

Stavanger FNB: Flytte ansvar for samferdselsutbygging til staten. Selge Stavanger Forum. Fjerne satsingen på demenslandsby på Ramsvigtunet. Droppe ny kirkesal i Hafrsfjord, sette ned utvalg for å få ned sykefraværet, melde kommunen ut av Greater Stavanger. Legge press på staten slik at de finansierer vei og samferdsel

Oslo FNB: Droppe trikketunnel fra Ekebergåsen ned til sentrum. Kutte i godtgjørelsen til bystyre- og byrådsrepresentanter. Gå gjennom tiltak og investeringer i kommunen som kan kuttes ut. Legge press på staten slik at de finansierer vei og samferdsel.

Bergen FNB: Stanse videre utbygging av bybanen. Effektivisere drift og administrasjon av kommunen og se på muligheter for kutt i investeringer og innkjøp til drift. Utdanne ledere i kommunen for å spare penger gjennom lavere sykefravær. Skaffe eget vikarbyrå for kommunen.

Nei til bomring i Drammen: Forhandle med de andre partiene etter valget for å finne kuttområder. Videreføre vedtatte kutt i byvekstavtalen og skyve finansieringen av E134 over på staten.

Nei til bompenger i Tromsø: Ingen konkrete kuttforslag, men vil gå grundig gjennom pengebruken i kommunen med mål om å redusere underskuddet. Innføre kommunelov som innebærer at alle forslag som fremmes og vedtas må vise til inndekning.

BEHOVSPRØVD: Oslo FNB vil skrote etablert sykkelveistandard og kun etablere sykkelveier der det er nok syklister.
BEHOVSPRØVD: Oslo FNB vil skrote etablert sykkelveistandard og kun etablere sykkelveier der det er nok syklister. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kollektivtrafikk og sykkelvei:

Stavanger: Billigere bussbilletter og ingen gebyr for kontant betaling. Skinnegående løsning mellom Stavanger sentrum, UiS/SUS på Ullandhaug og flyplassen. Fortsatt utbygging av sykkelveier og bysykler i alle bydeler. Utredning av undergrunnsbane.

Bergen: Sikre et effektivt og rimelig kollektivtilbud med lavere takster i Bergen. Droppe utvidelse av bybanen og erstatte med “smartere og mer målrettet” bruk av buss. Flere ekspressbusser på tvers av bydeler. Flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter utenfor bomringen i alle bydeler.

Oslo: Fremskynde dobbeltsporet jernbane i alle retninger. Vurdere om ny T-bane mellom Majorstuen og Tøyen bør gå lenger nord. Ekspressbuss til sentrum fra bydeler med dårlig kollektivdekning. Skrote “bilfritt byliv”. Skrote etablert sykkelveistandard og kun etablere sykkelveier der det er tilstrekkelig trafikkgrunnlag.

Drammen: Grupperabatt på buss. Bedre busstilbudet generelt, spesielt til Svelvik. Beholde Steinberg stasjon. Utvidet pendlerparkering.

TETT: I Oslo og Bergen vil bompengepartiene bygge ut mindre i sentrumsområdene.
TETT: I Oslo og Bergen vil bompengepartiene bygge ut mindre i sentrumsområdene. 
Foto: Thomas Andreassen

Boligbygging:

Stavanger: Bygge høyere og tettere, særlig rundt kollektivknutepunktene.

Oslo: Stoppe fortettingspolitikken som “gir overbefolkede bymiljøer ved kollektivknutepunktene”.

Bergen: Fortetning må gjøres mer skånsomt og ta mye mer hensyn til eksisterende beboere. Fare for vesentlig økt biltrafikk må være et sentralt element i saksbehandling.

Drammen: Mot fortetning i sentrumsområdene og vil spre utbygging i hele Nye Drammen.

Tromsø: Ingen mening.

BORT: Oslo FNB vil fjerne alle bomstasjonene i hovedstaden.
BORT: Oslo FNB vil fjerne alle bomstasjonene i hovedstaden. 
Foto: Trond Solberg

Bompenger:

Stavanger: Nei til bompenger, bymiljøpakken og byvekstavtalen for Nord-Jæren. Mener vei, kollektivfelt, sykkelveier og gangveier i sin helhet skal finansieres av staten. Nei til veiprising.

Oslo: Bomstasjonene skal fjernes helt. Nei til veiprising.

Bergen: Avvikle de 15 nye bomstasjonene utenfor indre ring i Bergen. Vesentlig redusere bompengetakstene, og sikre at pengene kun brukes til vei og innfartsparkering. Nei til veiprising.

Drammen: Stanse bomring i Nye Drammen. Nei til bomstasjoner med mindre befolkningen sier ja gjennom folkeavstemning. Nei til veiprising.

Tromsø: Hindre at det etableres bomstasjoner i Tromsø.

Se VGTVs bompengedebatt med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og Cecilie Lyngby fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger:

Dette vil listetoppene gjøre i spørsmål som ikke omfattes av partiprogrammet:

Myrhol: – Vi vil bruke det vi kaller sunn fornuft. Vi har brukt, og vil fortsette å bruke veldig god tid på å sette oss inn i hver enkelt sak. Vi er blant dem som kan sakene vi behandler best.

Revil: – Da må vi gjøre det alle andre partier gjør og se hva som passer best med våre grunnholdninger.

Wessel-Berg: – Vi er en tverrpolitisk liste fra alle mulige partier, så dette skal vi klare.

Blomseth: – Jeg har sittet i kommunestyret i flere år, og vet at man i alle saker må bruke sunn fornuft. Vi vil vurdere fra sak til sak, og er en tverrpolitisk liste med folk som har stemt alt fra SV til Frp. Vi er enige om at det må vises til økonomisk dekning for alle forslag vi skal stemme for.

Aafløy: – Det vi er mest opptatt av er hvordan vi kan få gjennomslag for politikken vår, først og fremst kravene som er knyttet til samferdsel.

Hva vil bompartiene gjøre i storbyene?

Meningsmålinger tyder på at bompengepartier kan havne på vippen og få stor innflytelse over politikken i flere storbyer. Sveip videre for å se hva de vil gjøre med makten – utenom å legge ned bomstasjoner.

Bergen:

Trym Aafløys FNB får 25,2 prosent på siste VG-måling. Han er:

 • Mot eiendomsskatt.
 • Mot gratis SFO.
 • Skeptisk til private skole- og velferdsaktører.
 • Mot vindkraft på land.
Drammen:

Harald Wessel-Bergs Nei til bomring (NTB) får 8,1 prosent på siste meningsmåling i Drammens Tidende. Han er:

 • For flere folkeavstemninger
 • Mot eiendomsskatt.
 • Åpen for private aktører innen skole og velferd.
 • Mot fortetning i sentrum.
Stavanger:

Frode Myrhols FNB får 12 prosent på siste VG-måling. Han er:

 • For gratis SFO og statlig finansiert gratis skolemat.
 • For å prøve ut leksefri skole.
 • Mot vindkraft på land.
 • Mot eiendomsskatt.
Tromsø:

Jan Blomseths Nei til bompenger i Tromsø (NBT) får 9,1 prosent på siste VG-måling.

 • Han går til valg uten partiprogram.
Oslo:

Bjørn Revils FNB får 9,1 prosent på siste VG-måling. Han er:

 • Åpen for private aktører innen skole og velferd
 • For å holde folkeavstemninger om viktige spørsmål
 • Mot fortetning i sentrum
 • Mot eiendomsskatt