Publisert 30. aug. 2019
Streikerett for skoleelever

I dag streiker flere tusen skoleelever for klimaet. Men skal elever få lov til å streike med gyldig fravær?

En sak levert fra nyhetsappen Peil.

SAKEN

Skolestreik for klimaet har blitt en internasjonal bevegelse, men de streikende får ikke gyldig fravær fra skolen i Norge.
Det diskuteres dermed om elever skal få gyldig fravær fra skolen eller ikke for å delta i klimaprotestene.

FOR

Er man medlem av en politisk organisasjon, kan man ifølge loven få gyldig politisk fravær for aktiviteter gjennom organisasjonen. Et argument er dermed at dokumentert deltagelse i politisk streik burde inkluderes som gyldig fravær.

FOR

MDG og Venstre er blant partiene som støtter skolestreiken. Venstres Abid Raja mener streik for miljøet kan være med på å lære barn og unge om å stå opp for sin egen fremtid, og gi læring om demokrati. Det skriver NTB.

FOR

Klimaproblemer er en dokumentert realitet, og fremtiden tilhører de unge og deres barn. Ved å streike fra skolen blir ungdommen hørt i en problemstilling som særlig angår dem, og de viser politikerne at fremtiden må tas på alvor.

IMOT

Et motargument er at hvis klimastreik skal tillates, er det vanskelig å sette en grense for hvilke andre saker man skal få lov til å streike for.
– Vi kan ikke ha doble standarder, der man godtar skulking for en «god sak», men ikke for andre, sier Roy Steffensen i Frp.

IMOT

Et annet argument som Steffensen påpeker, er at elever er heldige som har rett til utdannelse betalt av staten og skattebetalerne – og at med denne retten følger det også en plikt til å være på skolen.

IMOT

Frp sin energipolitiske talsmann Terje Halleland har også gått hardt ut mot streiken. Han mener at det siste vi trenger for å løse klimautfordringene er mindre kunnskap, og at elevene bør holde seg på skolen. Det skriver NTB.