Bekymret for norske studenter i utlandet

Publisert 08. mai 2020

ANSA har spurt 1200 av sine medlemmer. Nå er de bekymret.

President i ANSA, Hanna Flood.
President i ANSA, Hanna Flood. 
Foto: ANSA

– På veldig kort tid har husleien til mange utenlandsstudenter økt med flere tusen kroner. Dagens krisepakke for studenter er ment for å bøte på studenters inntektsbortfall, ikke økte utgifter, sier president Hanna Flood i ANSA (over).

Husker du? Blir kontaktet av bekymrede studenter

Hun peker på at én av fem sier de har økonomiske problemer på grunn av corona, og står i fare for å måtte avbryte studiene. Det kan skape problemer for fremtiden:

– Regjeringen har lenge hatt høye ambisjoner om at flere skal studere i utlandet, noe vi er veldig glade for. Men det å gjøre utenlandsstudier attraktivt handler også om å ivareta studentene som allerede er ute og studerer. Hvis ikke kan man på lang sikt se for seg at utenlandsstudier blir forbundet med høy risiko, og derfor blir valgt bort, sier Flood.

– Kan ikke jobbe i utlandet

ANSA understreker at norske studenter i utlandet ikke kan ha deltidsjobb i landet de studerer, for da mister de plassen sin i folketrygden. Derfor er de fleste avhengig av å jobbe i ferier hjemme i Norge, og det kan derfor være vanskelig å vise til et konkret inntektsbortfall akkurat i mars og april. Dette er et av kravene fra staten for å gi støtte.

Les også: Slik er studie-støtten

– At Lånekassen utbetalte resten av årets studiestøtte i april løste en umiddelbar likviditetskrise, men om det ikke følges opp snart vil mange slite, sier Flood. Nå ber hun minister for høyere utdanning Henrik Asheim (H) om å komme med flere løsninger.

Privat
Foto: Privat

Katharina Janner Hagesveen (25) fra Lommedalen studerer i New York City ved Columbia University. Etter planen skal hun uteksamineres med en «Bachelors of Art Degree» med hovedområde i atferdsvitenskap i desember.

Les også: Fra høsten blir studier heldigitale

Nå er mye uvisst – hun dro hjem i mars, men må betale full husleie på leiligheten. Endringene i valutakursene etter Covid-19 merkes godt.

Husleien økte kraftig

– Husleien min alene økte 3475 kroner i måneden fra midten av januar til midten av mars. Med en nesten ferdig grad fra et universitet i USA så er det ikke en mulighet for meg å «bare fullføre» den ved et universitet i Norge. Dersom jeg ikke fullfører i USA vil jeg altså ikke få graden min, sier Hagesveen.

Les også: Studenter i Australia sliter

Katharina Janner Hagesveen pakket sakene sine i all hast og dro hjem til Norge i mars.
Katharina Janner Hagesveen pakket sakene sine i all hast og dro hjem til Norge i mars. 
Foto: Privat

Hun er avhengig av å jobbe i Norge i feriene, siden studentvisumet i USA ikke tillater dette.

– At jeg jobber på sommeren gjør at jeg faller utenfor den krisepakken som regjeringen nå har kommet med. Krisepakken omfatter kun tapte inntekter fra mars og april, sier hun.

Ber om nye regler

Hun håper reglene blir endret raskt.

– Vi betaler fortsatt det samme i skolepenger, og vet ikke om lånekassen vil dekke online kurser til høsten.

Kristiane Korneliussen studerer i København.
Kristiane Korneliussen studerer i København. 

Kristiane Korneliussen (25) fra Bømlo studerer sykepleie i København.

– Over natten ble husleien flere tusen kroner dyrere. Om man så legger til levekostnader på toppen der igjen, så står jeg igjen med utgifter på flere tusen mer enn budsjettert for, sier Korneliussen.

Hun ber om at utvekslingsstudenter får jobbe i Norge på lik linje med andre studenter og får ta del i krisepakken på samme måte.

Statsråd Henrik Asheim (H).
Statsråd Henrik Asheim (H). 
Foto: Frode Hansen

Statsråd for høyere utdanning, Henrik Asheim (H), svarer slik:

– Jeg har stor forståelse for at både fallet i kronekursen og vanskeligheter i arbeidsmarkedet her hjemme skaper usikkerhet for utenlandsstudentene. Frem til nå har vi tilbudt studentene et tilleggslån med stipend på 26 000 kroner, lønnskompensasjon og endret dagpengeregelverket slik at det er mulig å motta dagpenger kombinert med utdanning i større omfang enn tidligere. Og sommerjobben blir nok annerledes, her må alle, inkludert studenter tenke litt annerledes. Kanskje de må søke seg til en sektor de ikke i utgangspunktet hadde tenkt å jobbe.

Les også: Reagerer på gjennomføring av studier

– Slik har det alltid vært

– Den største utgiften mange norske studenter i utlandet har er skolepenger. Den utgiften valutajusteres automatisk. Vi valutajusterer ikke selve studiestøtten, og denne ble utbetalt i januar for hele semesteret. For de studentene som har satt pengene i lokal bank er ikke svingninger i valuta et problem, men det kan være det for dem som har pengene i norsk bank. Dette er ingen ny problemstilling. Slik har det alltid vært når kursen svinger. Det er noe alle norske studenter i utlandet må ta høyde for når de planlegger studier i utlandet. Dette er altså grunnen til at vi betaler ut hele studiestøtten for vårsemesteret i januar slik at man kan sikre seg mot svingninger gjennom studieløpet, skriver Aasheim i en e-post til VG.

Bekymret for norske studenter i utlandet

1 av 5 norske studenter i utlandet står i fare for å måtte avbryte studiene som følge av svak krone, advarer ANSA.