Vil at fraværet resten av dette skoleåret ikke skal telle som brudd på fraværsgrensen

Publisert 05. mai 2020

– Selv om skolene åpner igjen er det ikke sikkert tilbudet blir helt likt overalt, det er ikke sikkert elevene får alle timene de pleier å ha. Da mener vi det blir mest rettferdig og mest likt for alle hvis vi ikke fører fravær, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Da skolene ble stengt bestemte regjeringen at fraværet i den perioden skolene var stengt, ikke skulle føres på vitnemålet.

Privatistene får ta muntlig eksamen: Benjamin fikk toppkarakterer

– Det er fordi det er ganske vanskelig å føre fravær når elevene har fjernundervisning og sikre at det blir helt likt og rettferdig for alle. Nå har vi bestemt oss for å videreføre disse reglene helt frem til sommerferien, sier Melby.

Men det er ikke bare å ta sommerferie ennå, sier hun.

– Lærerne har plikt til å følge med på hvem som dukker opp og ikke, og følge opp de som ikke kommer. Dere skal lære så mye som mulig, og alt dere gjør nå teller på karakterene, sier Melby.

Ruud, Vidar / NTB scanpix
Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Sårbare unge lider mest

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag, reagerer på planen til regjeringen.

– Dette vil forsterke tendensen vi allerede ser: Sårbare unge lider mest i denne skolesituasjonen. Regjeringens forslag vil forsterke de sosiale forskjellene vi allerede har, for det er stor forskjell på hva slags støtte en får hjemme, sier Helgesen.

Elevenes tilbakemelding om hjemmeskole: – Vanskelig å finne motivasjon

Hun mener det svekker elevenes motivasjon, og gir et signal om at det ikke er viktig å delta i undervisningen - stikk i strid med fraværsgrensen. Hun er også redd tiltaket vil gi økt fravær.

– Det er vanskelig å få tak i denne sårbare gruppen, og vi må ha tydelige systemer for dette, sier Helgesen og fortsetter:

– Vi trenger fraværsføringssystemet som et verktøy. Først og fremst fordi det gjør det lettere å se og fange opp elevene som står i fare for å falle ut.

– Tullete

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, er mer positiv til tiltaket.

– Vi er jo i utgangspunktet negativ til fraværsgrensen, fordi prinsippet om å f.eks stryke noen i et fag på bakgrunn av fraværet deres, selv om de har vurderingsgrunnlag, er helt tullete, sier hun og fortsetter:

– Så selvfølgelig skal ikke fraværet telle på fraværsgrensen i denne perioden når hele skolen er snudd på hodet. Hver eneste skole og hver eneste lærer håndterer situasjonen på sin egen måte, og da er det i denne tiden umulig og bare rart egentlig å føre fravær på den måten man har gjort før, sier Schultz.

– Hva sier dere til de som mener dette vil føre til at fraværet vil øke, spesielt hos allerede sårbare elever?

– I utgangspunktet vet vi jo at fraværsgrensen gjør det mer sannsynlig å falle fra enn før den ble innført. Det som er utfordringen nå, er når så mange lærere ikke gir elevene undervisning men heller gir de oppgaver de skal gjøre og levere inn hver dag. Dette gjør at de selvstendige elevene klarer å stå på egne bein og gjøre et arbeid, mens de som trenger en lærer, og som trenger oppfølgning, faller bakpå, sier Schultz.

15 elever forteller: Slik er det å ha hjemmeskole