Publisert 18. nov. 2019
Elevenes nye skolehverdag

Mandag la kunnskapsminister Jan Tore Sanner fra Høyre frem de nye læreplanene. De skal tas i bruk i grunnskolen og videregående fra skolestart neste høst.

Kildekritikk på nett viktig

Digitale ferdigheter skal vektlegges sterkere:

  • Digital dømmekraft
  • Kildekritikk og kritisk tenkning
  • Programmering
  • Digital skaperkraft
  • Digital sikkerhet
Mer fordypning

Det blir færre kompetansemål. Det er nemlig enighet om at dagens læreplaner er for omfangsrike. Det skal bli mer tid til fordypning samt mer praktisk og utforskende fokus. For de yngste barna blir det mer læring gjennom lek.

Sidemål-kutt

Lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter videreføres og tydeliggjøres. Men det kuttes i sidemål-karakterer: Halvårsvurderingen fjernes på 8. og 9. trinn og på 1. og 2. trinn på videregående.

Demokrati på en-to-tre

Det skal innføres tre tverrfaglige temaer i skolen. I «Demokrati og medborgerskap» skal elevene gjøres i stand til å delta i demokratiske prosesser (som for eksempel stortingsvalg). De skal øve seg i å tenke kritisk og respektere uenighet og lære seg at demokratiet ikke kan tas for gitt.

Klima på timeplanen

I tverrfaglig tema nummer to, «Bærekraftig utvikling», er et av målene at elevenes skal gjøres i stand til åta etiske og miljøbevisste valg. I tillegg til blant annet klima, fattigdom, helse og likestilling trekkes lærdom om teknologi frem.

Fysisk og psykisk helse

I tverrfaglig tema nummer tre, «Folkehelse og livsmestring», skal elevene blant annet lære å håndtere medgang og motgang. Det vil være fokus på ting som fysisk og psykisk helse, seksualitet og kjønn, rusmidler og forbruk.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken, sto det at det blir kuttet i nynorsk-karakteren. Det riktige er at det kuttes i sidemål-karakteren. Dette ble rettet 19.11.2019 klokken 10.20.