Publisert 30. jan. 2020
10 råd for å håndtere frykt for skoleskyting

Trusler om skoleskyting gjør mange både bekymret og redde. Politiet understreker at mange av truslene ikke er ekte, men at det er naturlig å føle seg utrygg. Professor Atle Dyregrov ved Klinikk for krisepsykologi har ti råd for hvordan man kan håndtere frykten.

1. Lev livet så normalt som mulig – ikke la frykten få snevre inn livet ditt.

2. Skyv bort bekymringer gjennom distraksjon – en god bok, en film, eller annet som låser tankene ved noe annet.

3. Tenk «sterke tanker» og gjenta disse for deg selv om du blir urolig: Det er ingen grunn til at dette skal skje her», «Politiet er mer på vakt enn noen gang før», «Jeg er trygg», «Dette skal gå bra»

4. Mosjon, rolig musikk og ulike avspenningsmetoder kan nyttes om uroen er stor.

5. Aktiviteter gir dobbel gevinst – du opplever noe og tankene holdes borte fra bekymringene.

6. Aksepter at livet alltid vil være noe usikkert – du kan ikke ha kontroll med alt.

7. Pass på hvor mye du leser eller ser på nyheter – nøy deg med en oppdatering daglig.

8. La bekymringstanker samles i en daglig kort «bekymringstid» (10 min.). Om de ellers dukker opp; gjenta hver gang at «disse tankene skal jeg tenke på i bekymringstiden min»

9. Overlat til politiet å passe på. Du blir anspent og urolig om du går 24-timers vakter.

10. Uroer du deg veldig sterkt, f.eks. fordi du har vært rammet av terror eller traumer tidligere, så søk hjelp om det blir for ille.