Publisert 01. feb. 2020
Ungdom frykter Brexit-fremtiden

Fredag trådte Brexit i kraft, etter fire år med krangling, statsminister-utskiftninger og usikkerhet. Nå frykter britisk ungdom for fremtiden.

Da folkeavstemningen ble holdt, helt tilbake i 2016, stemte hele 73 prosent i aldersgruppen 18–24 for å bli værende i EU. For å illustrere gapet mellom generasjonene, stemte 60 prosent aldersgruppen 60+ for å dra.

Mange har gått hardt ut, og kritisert den eldre generasjonen for valget de tok. Temaer som innvandring trekkes frem som viktige faktorer.
– Samtidig som vi blir mer delt i innvandringsdebatten, har rasisme og diskriminering blitt normalisert, sier student og aktivist Oscar Redgrave til New York Times.

Og hatkriminaliteten har faktisk økt i England etter Brexit. Statistikk fra britisk politi i flere fylker viser at pilen har pekt oppover. – Det er åpenbart at Brexit har hatt en innvirkning, sier Eryl Jones i organisasjonen Show Racism the Red Card, til BBC.

Oscar Redgrave har likevel et håp. – Ungdom flest er for Europa. Hvis vi får et stemmesystem som faktisk lar oss stemme på dem vi ønsker, så kan jeg se et scenario hvor vi er tilbake innen ti år.

To år etter avstemningen i 2016, ble det gjort en undersøkelse for å kartlegge om folk sto ved valget sitt. Da hadde andelen 18–24-åringer som ville bli økt fra 73 til 82 prosent. Det hører med i regnestykket at valgdeltagelsen i aldersgruppen var lavere i 2016.