Taper penger på å jobbe

Publisert 26. mars 2020

– På meldekortet må jeg registrere timene jeg har vært i arbeid ved sykehjemmet, forklarer Lene Riple Smørdal som der jobber som pleieassistent.

De dagene hun er permittert og jobber ved sykehjemmet får hun ikke utbetalt dagpenger beregnet ut ifra sin vanlige lønn, men hun får lønn for arbeidet ved sykehjemmet. Ifølge Riple Smørdal tjener hun 200.000 kroner mindre i årslønn på sykehjemmet, og får mindre utbetalt enn hun ville fått hvis hun heller hadde holdt seg hjemme.

– Det er synd at det skal straffe seg økonomisk å bidra i denne spesielle situasjonen, sier hun.

Stort behov

Riple Smørdal har vært ringevikar for sykehjemmet i ti år. Hun forteller at sykehjemmet er inne i en utfordrende periode, med mange ansatte i karantene.

– Det er travle dager og vi utsetter oss selv for smitte.

Myndighetene oppfordrer folk med helsefaglig utdanning eller tidligere relevant arbeidserfaring til å melde seg for å jobbe i helsevesenet i denne krevende tiden. Men for at folk skal kunne gjøre det mener Riple Smørdal at regelen om dagpenger bør endres.

– Jeg bebreider ingen, men vi er i en uvant situasjon nå, og jeg tror dette er noe man ikke har tenkt på. Jeg tror de fleste tenker at de får de pengene i tillegg, eller i det minste at man ikke taper penger på å jobbe ekstra.

Ønsker endring

Nå ønsker hun å opplyse andre om hvordan reglene er, samtidig som hun håper på en endring.

– Folk skal jo ikke tape penger på å gå på jobb, sier hun.

Riple Smørdal forteller at slik ordningen er nå, må hun må vurdere om hun har råd til å jobbe på sykehjemmet i denne perioden. Hun peker på at det økonomiske tapet ikke ville vært så stort om man hadde en ekstrajobb hvor lønnen var nærmere eller lik som primærlønn, men sier at det blir en stor forskjell for henne siden inntekten er så ulik.

– Jeg kjenner til flere som er i samme situasjon som meg, som ønsker å bidra, men som ikke kan ta seg råd til det på grunn av det økonomiske tapet. Det er veldig synd, sier hun.

Gisle Oddstad
Foto: Gisle Oddstad

Ønsker midlertidige unntak

Leder i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken mener det skal lønne seg å jobbe.

– Det må i hvert fall gjelde for folk i helsesektoren i den situasjonen vi er i nå. Da må vi prøve å finne gode løsninger, for eksempel ved at det blir gitt rom for midlertidige unntak fra denne typen regler i krisetiden, skriver han i en e-post til VG.

Lysbakken mener dette må ryddes opp i.

– Vi trenger alle krefter som kan bidra til å komme oss gjennom denne krisen, sier Lysbakken.

VG har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet som ikke ønsker å kommentere saken.

 NTB scanpix
Foto: NTB scanpix

Nav skriver i en e-post til VG:
«Det vil være slik at personer som blir arbeidsledige fra høyt lønnede stillinger, og som tar arbeid i lavt lønnede stillinger i dagpengeperioden, vil kunne oppleve det som urettferdig at de ikke får kompensert tapet sitt på samme måte som om de hadde arbeidet i høyt lønnet stilling i dagpengeperioden.»

Stortinget har gitt økt dekning for dagpengemottagere. Nav skriver i e-posten til VG at de ikke er kjent med om det vil komme ytterligere endringer i regelverket for å øke kompensasjonsgraden for permitterte og arbeidsledige.

Taper penger på å jobbe

Lene Riple Smørdal (29) er permittert fra sin faste stilling, og jobber nå på et sykehjem. Det gjør at hun ender opp med mindre utbetalt enn om hun hadde gått hjemme.

– Jeg vil gjerne bidra i samfunnet, om jeg så hadde gått i null og ikke tjent noe på det. Men nå betaler jeg ganske mye fra egen lomme for å jobbe på sykehjemmet i stedet for å sitte hjemme, sier Riple Smørdal, som ble permittert fra jobben som koordinator ved en ortopediteknisk klinikk forrige uke.

Nylig bestemte regjeringen at permitterte skal få full lønn i minimum 20 dager. For å få dette må man registrere seg som arbeidssøker og sende meldekort til Nav.

– Her starter mitt problem, sier 29-åringen.