Publisert 07. mai 2020
Blir forelesninger til høsten digitale?

Forelesninger på NTNU skal som hovedregel gjennomføres digitalt har rektoren bestemt. VG har spurt andre utdanningsinstitusjoner om de vil gjøre det samme. For mange vil kveldens pressekonferanse med regjeringen gi flere svar.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen håper og tror det blir fysisk undervisning til høsten. De åpner opp det de kan, og planlegger i tillegg for digitale alternativer.

– Vi ser fram til regjeringens pressekonferanse i ettermiddag, og i etterkant vil vi komme med oppdatert informasjon, sier han.

Høyskolen Kristiania sier de at de legger planer for en løsning der samtlige studenter får mulighet til å komme på campus, såfremt de nasjonale retningslinjene tillater det.

– Løsningen består av en kombinasjon av digital undervisning, og studentaktiv læring på campus tilpasset gjeldende smittevernstiltak, sier prorektor Sander Sværi.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, sier de vil ta en beslutning om få dager. Han sier de vil avvente regjeringens pressekonferanse i kveld.

Universitetet i Stavanger har ikke konkludert i saken. En intern arbeidsgruppe som utreder hva coronakrisen vil bety for planlegging og gjennomføring av studiestarten til høsten skal levere sin anbefaling i juni opplyser de.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har ikke tatt stilling til hvordan mottak og undervisning blir organisert til høsten. De avventer vedtak fra helsemyndighetene og pressekonferansen i kveld. Ellers viser de til sine nettsider for mer informasjon.

Ved Universitetet i Tromsø jobber de med en plan A og en plan B. Den ene heter «hybrid semester» og den andre «digitalt semester». Plan A vil være en kombinasjon av digitale og fysiske møter, mens plan B vil være en svært begrenset tilstedeværelse av studenter og ansatte.

OsloMet opplyser om at de arbeider med en plan.

– Slik situasjonen ser ut nå, er det sannsynlig at vi vil lande på en løsning som kombinerer digital undervisning med undervisning i mindre grupper på campus, sier prorektor for utdanning, Nina Waaler.

Universitetet i Agder har ikke tatt en beslutning per nå, men planlegger ut fra ulike scenarioer.

– Situasjonen har så langt vist at UiA er godt rustet til digital undervisning, men vi ønsker selvsagt å kunne få så mange studenter som mulig tilbake på campus når det er forsvarlig. Vi vil ha særlig fokus på en god oppstart for våre nye studenter, opplyser de.

Nord universitet jobber ut fra en målsetting om at flest mulig skal få undervisning på studiestedene og få mulighet til å være i et aktivt studentmiljø fra studiestart i høst. De jobber med å utarbeide ulike planer for å være forberedt på ulike scenarioer, opplyser de.

Norges Handelshøyskole (NHH) henviser til sine hjemmesider. Der skriver de at det fremdeles er uklart når og nøyaktig hvordan semesterstarten til høsten blir. De planlegger for ulike scenarioer, fra et tilnærmet normalt semester til at det meste foregår digitalt.

Universitetet i Sørøst-Norge har ikke tatt en endelig beslutning, men sier de avventer signaler fra myndighetene. De henviser til sine hjemmesider for mer informasjon.

Studiesjef ved Norges idrettshøgskole, Håkon Solberg, sier det er «krevende» å svare på hvordan studiene blir til høsten. Han sier at de planlegger nå med utgangspunkt i at det vil bli begrensninger både på antall studenter og avstand mellom studentene.

Universitetet i Bergen (UiB) skriver på sine nettsider at de arbeider med plan for høsten med en kombinasjon av studenter på campus og digital undervisning.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet opplyser om at de har hatt en høringsrunde med fakultetene knyttet til oppstart og undervisning i høstsemesteret. Det skal diskuteres i rektors ledegruppe tirsdag og en beslutning vil bli lagt frem kort tid etter møtet.