Dette er saken

VG har skrevet mange saker om Samhandlingsreformen. Syns du det er vanskelig å henge med? Her er en oppsummering av de viktigste sakene.

NATT-TRANSPORTENE: Pasientene ligger stadig kortere på norske sykehus. I juni avdekket VG hvordan gamle, syke mennesker blir kjørt ut fra sykehusene midt på natten, for å frigjøre senger til andre pasienter. Demente Lillemor (82) kom hjem først da solen skulle stå opp.

I 2018 ble det kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00. Ved minst 461 av turene var pasientene 90 år eller eldre. Minst 603 av turene gikk fra sykehuset mellom midnatt og klokken 05.

OVERFLYTTINGENE: I august fortalte VG hvordan døende pasienter flyttes rundt mellom forskjellige institusjoner i helsevesenet. En av dem var Karen Anna Nilsen (90), som ble flyttet tre ganger på 26 timer – få døgn før hun gikk bort.

Datteren Berit Nilsen (59) var både fortvilet og redd for sin dødssyke mor: – Dere må da vite hvor mamma er! ropte datteren da resepsjonisten ikke fant morens navn i pasientoversikten.

MILLIARDBØTENE: I november kunne VG avsløre at helseforetakene mellom 2012 og 2018 ga kommunene bøter over 300.000 ganger for pasienter de ikke klarte å ta imot, totalt for nærmere 1,4 milliarder kroner.

AVVIKENE: I desember kan VG gjennom å kartlegge mer enn 5000 samhandlingsavvik avdekke hvordan pasientene betaler prisen for den største helsereformen i nyere tid. Blant pasientene var Eigil Sigvartsen (79).

Han ble sendt ut av sykehuset kun iført nattskjorte, i taxi uten medisinliste og epikrisen, som skal fortelle sykehjemmet i detalj hva slags behandling han har fått.

Publisert: 08.12.19 07:55