Veier til seier

Det er fortsatt uklart hvem som blir USAs neste president. Minst en av rutene til en avgjørelse blir beskrevet som et mareritt. Dette kan skje:

Hva

hvis ...

Trump taper,

et jevnt valg

Trump vinner,

Biden innrømmer tap

Biden vinner,

Trump innrømmer tap

Men ...

Trump skylder på

valgsvindel og nekter

å innrømme tap

Valgmennene er likt

fordelt: 269 – 269

En eller flere republikanske stater nekter å

godkjenne valgmenn som skal stemme på

Biden, og nekter ham de 270 stemmene han

trenger for å bli president

Hvis

ikke ...

Valget går til

Representantenes hus

(Huset)

Domstolene tvinger repu-

blikanske stater til å god-

kjenne Bidens valgmenn

Huset stemmer etter stat;

vinneren trenger 26 stater

for å bli president

Biden vinner

Demokratene vinner et

flertall av statene som

stemmer for å bekrefte

Biden som president

Republikanerne vinner et

flertall av statene som

stemmer for å bekrefte

Trump som president

Hvis

ikke ...

Biden vinner

Trump vinner

Pelosi kan ta initiativ til å

bestride valgresultatene til

Representantenes Hus i de

distriktene som gjør at

republikanerne får flertall.

Ved å bruke flertallet demokratene har

totalt sett, kan hun sørge for at omstridte

valg avgjøres til demokratenes fordel -

og dermed øke andelen demokrater

i Huset.

Delegatene stemmer for å

gjøre Biden til president

Men ...

Trump nekter å erkjenne

Husets beslutning og

forlate kontoret

Biden vinner,

Trump innrømmer tap

Høyesterett slutter seg til

Trump, men Pelosi erklærer

at Huset har den ultimate

makten til å avgjøre.

Høyesterett slutter seg

til Huset; Biden blir

president

KAOS!

Trump taper,

et jevnt valg

Trump vinner,

Biden innrømmer

tap

Hva

hvis ...

Men ...

Biden vinner,

Trump innrømmer tap

Trump skylder på

valgsvindel og nekter

å innrømme tap

Valgmennene er likt

fordelt: 269 – 269

En eller flere republikanske stater

nekter å godkjenne valgmenn som skal

stemme på Biden, og nekter ham de 270

stemmene han trenger for å bli president

Hvis

ikke ...

Domstolene tvinger repu-

blikanske stater til å god-

kjenne Bidens valgmenn

Valget går til

Representantenes hus

(Huset)

Huset stemmer etter stat;

vinneren trenger 26 stater

for å bli president

Biden vinner

Demokratene vinner

et flertall av statene

som stemmer for å

bekrefte Biden som

president

Republikanerne vinner

et flertall av statene

som stemmer for å

bekrefte Trump som

president

Hvis

ikke ...

Biden vinner

Trump vinner

Pelosi kan ta initiativ til å

bestride valgresultatene til

Representantenes Hus i de

distriktene som gjør at

republikanerne får flertall.

Ved å bruke flertallet demokratene har

totalt sett, kan hun sørge for at omstridte

valg avgjøres til demokratenes fordel -

og dermed øke andelen demokrater

i Huset.

Delegatene stemmer for å

gjøre Biden til president

Men ...

Trump nekter å erkjenne

Husets beslutning og

forlate kontoret

Biden vinner,

Trump innrømmer tap

Høyesterett slutter seg til

Trump, men Pelosi erklærer

at Huset har den ultimate

makten til å avgjøre.

Høyesterett slutter seg

til Huset; Biden blir

president

KAOS!

Trump taper,

et jevnt valg

Trump vinner,

Biden innrømmer

tap

Hva

hvis ...

Men ...

Biden vinner,

Trump innrømmer tap

Trump skylder på

valgsvindel og nekter

å innrømme tap

Valgmennene er likt

fordelt: 269 – 269

En eller flere republikanske stater

nekter å godkjenne valgmenn som skal

stemme på Biden, og nekter ham de 270

stemmene han trenger for å bli president

Hvis

ikke ...

Domstolene tvinger repu-

blikanske stater til å god-

kjenne Bidens valgmenn

Valget går til

Representantenes hus

(Huset)

Huset stemmer etter stat;

vinneren trenger 26 stater

for å bli president

Biden vinner

Demokratene vinner

et flertall av statene

som stemmer for å

bekrefte Biden som

president

Republikanerne

vinner et flertall av

statene som stemmer

for å bekrefte Trump

som president

Hvis

ikke ...

Biden vinner

Trump vinner

Pelosi kan ta initiativ til å

bestride valgresultatene til

Representantenes Hus i de

distriktene som gjør at

republikanerne får flertall.

Ved å bruke flertallet demokratene har

totalt sett, kan hun sørge for at omstridte

valg avgjøres til demokratenes fordel -

og dermed øke andelen demokrater

i Huset.

Delegatene stemmer for å

gjøre Biden til president

Men ...

Trump nekter å erkjenne

Husets beslutning og

forlate kontoret

Biden vinner,

Trump innrømmer tap

Høyesterett slutter seg til

Trump, men Pelosi erklærer

at Huset har den ultimate

makten til å avgjøre.

Høyesterett slutter seg

til Huset; Biden blir

president

KAOS!

Hva

hvis ...

Trump taper,

et jevnt valg

Trump vinner,

Biden innrømmer tap

Biden vinner,

Trump innrømmer tap

Men ...

Trump skylder på

valgsvindel og nekter

å innrømme tap

Valgmennene er likt

fordelt: 269 – 269

En eller flere republikanske stater nekter å

godkjenne valgmenn som skal stemme på

Biden, og nekter ham de 270 stemmene han

trenger for å bli president

Hvis

ikke ...

Valget går til

Representantenes hus

(Huset)

Domstolene tvinger repu-

blikanske stater til å god-

kjenne Bidens valgmenn

Huset stemmer etter stat;

vinneren trenger 26 stater

for å bli president

Biden vinner

Demokratene vinner et

flertall av statene som

stemmer for å bekrefte

Biden som president

Republikanerne vinner et

flertall av statene som

stemmer for å bekrefte

Trump som president

Hvis

ikke ...

Biden vinner

Trump vinner

Pelosi kan ta initiativ til å

bestride valgresultatene til

Representantenes Hus i de

distriktene som gjør at

republikanerne får flertall.

Ved å bruke flertallet demokratene har

totalt sett, kan hun sørge for at omstridte

valg avgjøres til demokratenes fordel -

og dermed øke andelen demokrater

i Huset.

Delegatene stemmer for å

gjøre Biden til president

Men ...

Trump nekter å erkjenne

Husets beslutning og

forlate kontoret

Biden vinner,

Trump innrømmer tap

Høyesterett slutter seg til

Trump, men Pelosi erklærer

at Huset har den ultimate

makten til å avgjøre.

Høyesterett slutter seg

til Huset; Biden blir

president

KAOS!

Kilde og inspirasjon: Buzzfeed
Grafikk: Tom Byermoen