Sajjad Hussain
Hovedtiltalt i Lime‑saken

En tiltalt i Lime-saken er verdt millioner. Det har pågått en kamp om hvem som skal forsvare dem.

Dette er historien om hvordan Advokatfirmaet Rogstad fikk forsvare fire tiltalte.

Fotomontasje. Foto:
Advokat­firmaet Rogstad

Brevet til Borgarting lagmannsrett dirrer av harme.

Avsenderen er sønnen til en av de tiltalte i Lime-saken – en 69 år gammel mann som kom til Norge fra Pakistan tidlig på 1970-tallet.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere.

– Jeg er bekymret for min fars helse og hans rettssikkerhet, skriver sønnen.

Han mener faren er satt under press.

Ikke fra retten eller påtale­myndigheten, men fra sine egne advokater.

Fredag sluttfører lagmannsretten sin behandling av Lime-saken, etter en årelang rettsprosess.

Saken dreier seg om hvorvidt menn og kvinner hentet fra Pakistan ble utnyttet som arbeidskraft i Lime-kjedens matbutikker i Norge.

Men Lime-saken minner også om en såpeopera.

På tiltalebenken sitter fedre, mødre, sønner, døtre, svigerforeldre, ektefeller, tidligere elskere, en eks-psykiater, en bingomillionær og en taxisjåfør:

Hovedtiltalte
Sajjad Hussain
Moren og
faren
Broren og kone
Søsteren
Svigerfaren
Kontormed-
arbeideren
Advokaten
Eks-
psykiateren
Bingo-
millionæren
Taxi-
sjåføren

69-åringen i brevet er i dette mylderet av tiltalte også hovedtiltalte Sajjad Hussains svigerfar.

I januar i år står det om helsa for den tiltalte 69-åringen.

Noen uker før jul ble han lagt inn på sykehus med akutt sykdom, ifølge brevet til retten

Tre dager senere ble faren oppsøkt av sine forsvarere, som vil at saken skal fortsette, uten at klienten deres selv kan være til stede i retten, oppgir sønnen videre i brevet.

69-åringen sa først delvis ja, men så angret han, ifølge brevet.

Forsvarerne er mer ivrige på å få hans syke far til retten enn det aktor i saken er, opplever sønnen:

– Det føles nå for hele familien min at advokatene har (...) økonomisk interesse, skriver han.

Lime-saken har pågått i nærmere fem år i rettssystemet.

Det hele har så langt kostet minst 220 millioner kroner.

Over 110 av disse millionene har gått til flere titalls forsvarere og bistandsadvokater.

For et advokatfirma vil én enkelt klient i Lime-saken fort utgjøre rundt fire millioner kroner i ekstra omsetning.

Sikrer man seg den hovedtiltalte – Sajjad Hussain – kan beløpet bli ti millioner kroner for en runde av saken i tingretten eller lagmannsretten.

Den 69 år gamle mannen omtalt i brevet til Borgarting lagmannsrett er én av fire tiltalte som ble representert av Advokatfirmaet Rogstad i ankesaken.

Alle fire hadde advokater fra andre firmaer da saken gikk sin første runde for Oslo tingrett.

I ankesaken i lagmannsretten er de senere blitt representert av til sammen seks forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad – hvorav noen har samarbeidet med advokater fra andre firmaer:

Hovedtiltalte
Sajjad Hussain (43)
Sajjad Hussains
svigerfar (69)
Taxisjåføren (63)
Sajjad Hussains
far (73)
Sidra Bhatti
Hanne Pentzen
Kim Gerdts
Thomas
Klevenberg
Morten
Kjensli
Håkon M.
Svendsen
Fotomontasje. Foto:
Advokat­firmaet Rogstad

For å forsvare 69-åringen har Rogstad-advokatene Sidra Bhatti og Thomas Klevenberg mottatt 3,7 millioner kroner i honorarer.

Pengene utbetales av Borgarting lagmannsrett på vegne av staten.

Dokument: Totalhonorarer for forsvarerne i Lime-saken, per 1.1. 2020.

Totalt har de fire Rogstad-klientene gjennom ankebehandlingen av saken utløst honorarer for nærmere 15 millioner kroner til advokater som i dag jobber i Advokatfirmaet Rogstad.

Den hovedtiltalte kjøpmannen Sajjad Hussain ble forsvart av Advokatfirmaet Elden da saken gikk for tingretten. Elden-advokatene ble honorert med over 9,5 millioner kroner for arbeidet.

Før lagmanns­rettens anke­behandling byttet Sajjad Hussain til Advokatfirmaet Rogstad og advokat Morten Kjensli.

Kjensli hadde da nettopp fått tilbake advokatbevillingen etter å ha stått tolv år uten.

Han og Hussains to andre advokater, hvorav én ikke jobber i Advokatfirmaet Rogstad, har så langt fått utbetalt over ti millioner kroner fra Borgarting lagmannsrett.

Hvorfor ville Sajjad Hussain over til Advokatfirmaet Rogstad?

Hva skjedde da advokatfirmaet fikk ham og tre andre klienter i Lime-saken?

Afzzal Ghauri
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

I februar avslørte VG hvordan Afzzal Ghauri bygget opp Advokatfirmaet Rogstad mens han sonet en dom for lånebedrageri.

Den tidligere eiendomsmegleren ble i 2015 dømt til to og et halvt års fengsel i en sak hvor ferske innvandrere ble lurt til å kjøpe boliger til overpris.

I 2016 fikk Ghauri friere soning. Han inntok en lederrolle i Advokatfirmaet Rogstad. Hans kone, advokaten Sidra Bhatti, ble selskapets majoritetseier.

Ghauri har overfor VG tidligere avvist å ha noe med advokatpraksisen i firmaet å gjøre. Han fungerer kun som en administrativ leder, har han uttalt.

Advokatfirmaets vekst fra 2016 var formidabel. I årene frem til 2019 økte antall ansatte fra ti til 40 personer.

Etter at firmaet hadde fått klienter i Lime-saken, ble omsetningen doblet fra 2018 til 2019 – til 35 millioner kroner.

2015
2016
2017
2018
2019
0
5
10
15
20
25
30
35 mill. kr.
i omsetning 2019
17,5 mill. kr.
i omsetning 2018

I forbindelse med denne artikkelen har VG sendt flere spørsmål til Ghauri og Steingrim Wolland, styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, via e-poster og meldinger.

– Wolland, i møte, jeg må få ringe deg tilbake, sa Steingrim Wolland da VG ringte ham i forrige uke.

– Okei.

– Hvem er det? spurte Wolland.

– Det er Erlend Arntsen fra VG. Jeg ringer bare for å sjekke om e-post fra tidligere i …

– Okei, greit det, da ringer jeg deg ikke tilbake.

– Har du mottatt e-post?

Så la Wolland på røret.

Han har ikke svart på noen av VGs spørsmål.

Heller ikke Ghauri har svart på noen spørsmål. Da VGs reporter introduserte seg over telefon, la han på.

Sajjad Hussain var 18 år gammel da han startet som kjøpmann. Hans første kiosk het Trappa Video 1000.

Et par år senere, i 1997, kjøpte han en Joker-butikk sammen med sin nå medtiltalte bror. Så ble det flere butikker.

Bare to år gikk fra Lime-kjeden ble etablert til politiet gjennomførte en stor aksjon – i september 2014.

Fire år senere forelå den 1099 sider lange dommen fra Oslo tingrett.

Elleve personer ble dømt for grov menneskehandel.

Hussain ble i tillegg dømt for organisert kriminalitet, flere brudd på arbeidsmiljøloven og lånebedragerier.

Straffen ble ni års fengsel og inndragning av 42 millioner kroner.

Oslo tingrett mente Hussain i sin forretningsdrift viste «totalt mangel på respekt for lover og regler, kontrolletater og trygdesystemet».

Retten mente han «fabrikkerte historier og vred på fakta» og «utnyttet systemet» i møte med en lang rekke offentlige etater.

VG har sendt flere spørsmål til Sajjad Hussain i forbindelse med denne saken.

– Jeg kommenterer ingenting så lenge min sak går i retten, skriver Hussain i en e-post til VG.

Fakta: Lime-saken

Omtalt som Norges største menneskehandel-sak.

1. runde
2. runde
Oslo tingrett
Borgarting
lagmannsrett
Advokatfirmaet Rogstad går fra null til seks forsvarere. Det blir utført tolkearbeid for 1,3 mill. kr.
Scroll til høyre for å se hele tidslinjen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Høsten: Politiet slo til mot 20 butikker i Lime-kjeden.
13 personer ble tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel.
Start: Rettssaken startet i Oslo tingrett 20. januar og gikk frem til november samme år.
Advokatfirmaet Rogstad hadde ingen forsvarere i tingretten
Slutt: 11 personer ble dømt for grov menneske­handel. Hoved­tiltalte Sajjad Hussain ble blant annet dømt for menneske­handel, grovt bedrageri og mafia­paragrafen til ni års fengsel.
Start: Ankesaken startet 3. sept.
Advokatfirmaet Rogstad har seks forsvarere i ankesaken
Slutt? Skal etter planen avsluttes 4. sept. 2020
Vis tidslinje
Skjul tidslinje

Den første tiltalte i Lime-saken VG er kjent med at Advokatfirmaet Rogstad viser offentlig interesse for, er Sajjad Hussains svigerfar.

Det er den samme 69-åringen som skal bli akutt syk og senere angre på at han startet et samarbeid med Rogstad-firmaet.

Da Lime-saken gikk for Oslo tingrett i 2016, ble 69-åringen representert av far og sønn Vidar og Audun Helgheim. 69-åringen fikk to års fengsel.

I november 2017 dør Vidar Helgheim.

26. februar 2018, noen måneder før tingrettsdommen faller, mottar Oslo tingrett en begjæring om oppnevning av ny advokat for 69-åringen.

I begjæringen vises det til bortfallet av hovedforsvarer, Vidar Helgheim, og en fullmakt fra Sajjad Hussains svigerfar.

Advokaten som begjærer seg oppnevnt for 69-åringen, er Svein Erik Rogstad.

Svein Erik Rogstad er mannen som har gitt fra seg navnet sitt til Advokatfirmaet Rogstad.

Svein Erik Rogstad
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Han hadde tapt flere titalls millioner i eiendomsmarkedet og lette etter en vei videre da han møtte Afzzal Ghauri. Advokatfirmaet Rogstad så dagens lys.

Svein Erik Rogstad fikk en liten eierpost. I dag er det kun etternavnet hans som er igjen i advokatfirmaet.

Da VG i fjor intervjuet Steingrim Wolland, styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, uttalte han følgende om Svein Erik Rogstad:

– Han har stort sett drevet med eiendom, eiendomsmegling, dyre eiendommer ute på Nesøya og Bærum og Asker. Jeg skal ikke snakke ham ned som advokat, men advokatvirksomhet har han drevet lite med.

Men nå begjærer Svein Erik Rogstad seg oppnevnt som forsvarer for en straffesaksklient i en av de mest omfattende rettsmaratonene Norge har sett.

VG har vært i kontakt med Svein Erik Rogstad om denne artikkelen.

– Jeg har dessverre ingen kommentar til dine spørsmål, skriver han i en e-post.

Av begjæringen går det frem at Audun Helgheim skal være informert og at Svein Erik Rogstad skal innlede et samarbeid med Helgheim.

Men Helgheim er helt uvitende om hva som har skjedd, forteller han til VG.

Under Svein Erik Rogstads signatur står et telefonnummer. Men det er ikke hans eget.

Telefonnummeret tilhører Afzzal Ghauri – daglig leder i Advokatfirmaet Rogstad.

Helgheim meddeler Ghauri at han ikke er interessert i noe samarbeid med advokatfirmaet.

Det blir arrangert et møte i Rogstad-kontorene. I tillegg til Helgheim selv og hans klient deltar Afzzal Ghauri på møtet, sammen med den da avskiltede advokaten Morten Kjensli og hovedtiltalte Sajjad Hussain, forteller Helgheim til VG.

Advokaten som har begjært seg selv oppnevnt, Svein Erik Rogstad, deltar ikke på møtet, ifølge Helgheim.

Helgheim velger ikke å samarbeide. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

Svein Erik Rogstad blir ikke oppnevnt i saken.

Foreløpig.

Noen måneder senere, i juni 2018, kommer beskjeden alle har ventet på.

Dommen er klar.

Oslo tingrett setter av en hel dag til å lese opp de 1099 sidene.

Sajjad Hussain er fortsatt Advokatfirmaet Eldens klient. Men samarbeidet har begynt å slå sprekker.

22. juni 2018 møter han opp i Oslo tingrett med sine forsvarere Karen Forbrigd og John Christian Elden. Hussain smiler til fotografer og håndhilser på andre advokater.

Så får han dommen: Ni års fengsel for menneskehandel, bedrageri og organisert kriminalitet.

Samme dag, i Borgarting lagmannsrett et kvartal bortenfor, pågår en annen sak mot Hussain – en sivil sak gjeldende et eldre skattevedtak.

I den sivile saken er Advokatfirmaet Elden byttet ut med Advokatfirmaet Rogstad.

Tidligere var det Elden-advokat Bernt Heiberg som hadde ført den sivile saken for Sajjad Hussain. Heiberg vil ikke svare på hvorfor Hussain byttet ham ut med Rogstad-kontoret.

Noen måneder etter arbeidet med Hussains sivile skattesak tar Rogstad-kontoret også over straffesaken hans i Lime-komplekset fra Advokatfirmaet Elden.

En drøy uke etter domsavsigelsen i Lime-saken begynner også andre tiltalte i saken å bevege på seg.

3. juli 2018 mottar retten en ny begjæring om å bli oppnevnt som forsvarer.

Avsenderen er den samme som forrige gang: Svein Erik Rogstad.

Igjen forsøker han å bli forsvarer for 69-åringen, Hussains svigerfar.

Denne gangen blir Svein Erik Rogstad oppnevnt som advokat for 69-åringen.

Advokat Audun Helgheim forsvinner ut av bildet.

Svigerfaren (69)
Svein Erik
Rogstad
Advokatfirmaet Rogstad

Advokatfirmaet Rogstad har sikret seg den første millionklienten i Lime-saken.

Samme sommer knaker firmaet til den kjente strafferetts­advokaten Fridtjof Feydt (73) i sammenføyningene.

Fridtjof Feydt
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Pengene har rent ut av firmaet. De ansatte har forsvunnet ut døren. Advokatnestoren Feydt får selv store økonomiske og helsemessige problemer.

– Jeg ble alvorlig syk, var over 70 år og fikk derfor ikke sykepenger, og samtidig døde partneren min i firmaet gjennom 31 år, sier Feydt til VG i dag.

Mens problemene tårner seg opp, forsvarer Feydt en tiltalt taxisjåfør i Lime-saken. Nå mister han også millionklienten sin.

Forsvaret av taxisjåføren ender opp med å bli delt mellom Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad og Patrick Lundevall-Unger i Avocado Advokater.

Men hvem er det som får ideen til at han skal bytte?

Advokat Patrick Lundevall-Unger forteller til VG at han ble kontaktet direkte av Sajjad Hussain forut for taxisjåførens advokatbytte:

– Det var selvfølgelig ikke [taxisjåføren] som ringte meg på telefon og spurte om jeg kunne være forsvarer. Nei, det er Sajjad Hussain som ringer og spør «Patrick, kan du forsvare ham?».

Et møte ble avholdt mellom ham selv, Hussain og taxisjåføren, sier Lundevall-Unger.

– Da fikk han [taxisjåføren] bestemme om jeg var en grei person. Det var en veldig ryddig prosess. Det var ikke noe sånn «bruk ham».

Sist torsdag kommer Lundevall-Unger med en ny kommentar til dette i en e-post til VG. Her beskriver han Sajjad Hussains rolle som en «tolk»:

– Det var slik at Sajjad tar kontakt med meg på vegne av «taxisjåføren» for å avtale et møte sammen med «taxisjåføren», slik at man blir kjent sammen. Han behersker ikke det norske språket dithen at han kan uttale seg slik han ønsker. Derfor trengte man tolk. Så all videre korrespondanse går da videre med «taxisjåføren», meg og tolk, skriver Lundevall-Unger i e-posten.

Snart kommer også advokat Kim Gerdts inn som medforsvarer for taxisjåføren.

I en e-post til VG skriver Gerdts:

– Jeg ble forespurt av advokat Lundevall-Unger sommeren 2018 om jeg ville være medforsvarer med ham. Dette takket jeg ja til. Jeg var på det tidspunktet ikke kjent med hvilken klient vi skulle bistå.

Gerdts viser til at det ikke er uvanlig at tiltalte i straffesaker kan ønske ny advokat før en ankesak.

– Det er intet i saken som tilsier at klientenes forsvarervalg har skjedd i strid med advokatetiske regler, skriver han i e-posten.

Taxisjåføren (63)
Kim Gerdts
Advokatfirmaet Rogstad

Før august 2018 er over, har de to advokatene begynt å føre timer for arbeid med taxisjåførens sak.

Gerdts mottar senere på høsten et jobbtilbud fra Advokatfirmaet Rogstad, en stilling han tiltrer våren etter.

Også Fridtjof Feydt jobber i dag i Advokatfirmaet Rogstad.

17. oktober 2018 legger Afzzal Ghauri ut en nyhet på sin private Facebook-side:

Afzzal Ghauri
Advokat Morten Kjensli er tilbake i kappe!

Morten Kjensli
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Den tidligere profilerte advokaten, blant annet fra Orderud-saken, har en fortid med økonomiske problemer.

På dette tidspunktet har Kjensli (69) stått uten bevilling i tolv år på grunn av en personlig konkurs.

Men nå er «ørkenvandringen» over, ifølge Ghauri. Bevillingen er gitt tilbake.

På Facebook forteller Ghauri at Advokatfirmaet Rogstad fant «løsninger på den juridiske og økonomiske situasjonen han var i».

Fem dager senere blir det klart at Sajjad Hussain har valgt å gå over til Advokatfirmaet Rogstad.

Hovedtiltalte
Sajjad Hussain (43)
Morten
Kjensli
Advokatfirmaet Rogstad

Jobben med å forsvare ham i Lime-saken går til Morten Kjensli.

De samme oktoberdagene stokker Rogstad-kontoret enda mer om på sitt advokatlag i Lime-saken.

En strafferettsadvokat som driver for seg selv, hentes inn for å bistå Morten Kjensli i forsvaret av Hussain.

Svein Erik Rogstad fjernes fra saken til Sajjad Hussains svigerfar.

Svigerfaren (69)
Svein Erik
Rogstad
Advokatfirmaet Rogstad
Thomas
Klevenberg
Advokatfirmaet Rogstad
Sidra Bhatti
Advokatfirmaet Rogstad

Det er nå Thomas Klevenberg og Sidra Bhatti kommer inn som 69-åringens forsvarere.

Det er ikke spor av at Svein Erik Rogstad førte én eneste time i saken, viser VGs innsyn i sakens salæroppgaver.

Samtidig forsøker Sajjad Hussain å få en av de andre tiltalte i saken til å bytte advokater.

28. oktober 2018 tar Hussain kontakt med den 34 år gamle kvinnen, omtalt som kontormedarbeideren.

Hoved­tiltalte
Sajjad Hussain
Sajjad Hussain
Tiltalt: Kontor-
medarbeideren
Flere skal bytte. Vi må ta en prat

Han får ikke svar. Over nyttår, i slutten av januar i fjor, tar han kontakt på ny:

Jeg ber deg å bytte advokat. Vær så snill stol på meg siste gang i livet

Hussain vil også sanke støtte fra den medtiltalte for en anke på saksbehandlingsfeil til Høyesterett.

Det skal bli skandale hvis du er på mitt lag

Han oppgir Morten Kjenslis nummer og forteller at advokaten har fått beskjed om at vedkommende skal ta kontakt.

Dagen etter purrer han igjen på at den tiltalte kvinnen skal ta kontakt med Kjensli.

Han er tilgjengelig til 23

Han lanserer så ordet «økonomi» i forbindelse med et eventuelt advokatbytte:

Om du lar meg velge dine advokater trenger du ikke møte før to uker før saken starter og advokater kommer og besøker deg, i tillegg hjelper jeg deg økonomisk.

Den medtiltalte kvinnen avviser Hussain. Hun har bestemt seg for å fortsette med advokatene hun allerede har, Øystein Storrvik og Torgeir Falkum.

Meldingene er lagt frem i rettssaken som nå pågår. Aktor i Lime-saken, statsadvokat Geir Evanger, beskriver dem slik:

– Det er snakk mellom dem om saken og at Sajjad Hussain blant annet ønsker at hun skal bytte advokat.

Advokat Øystein Storrvik ønsker ikke å kommentere dette utover det som er blitt dokumentert for retten:

– Dette er et eksempel på Sajjad Hussains vedvarende press overfor min klient, sier den 34-årige kvinnens forsvarer til VG.

VG har forsøkt å kontakte advokat Morten Kjensli via telefon, SMS og e-post. Han har ikke besvart VGs spørsmål.

Hussain er ikke ferdig. I februar i fjor er det fortsatt et drøyt halvår til ankesaken skal starte i september.

Per Sjong Larsen
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Mannen Hussain nå ønsker som sin forsvarer, er en avskiltet advokat.

Per Sjong Larsen har stått uten bevilling siden 2016, men får i starten av 2019 jobb i Advokatfirmaet Rogstad som «juridisk utreder».

Hussain skriver en erklæring om at han ønsker Per Sjong Larsen oppnevnt som medforsvarer i saken sin, så fort han får tilbake sin advokatbevilling.

Sjong Larsen saksøker staten for å få tilbake bevillingen sin, og mener han har krav på 1,5 millioner kroner, fordi det er penger han kunne tjent på Sajjad Hussain om han hadde bevillingen.

Erstatningskravet fører ikke frem i tingretten.

Per Sjong Larsen får heller ikke sin advokatbevilling tilbake. Han bestrider fortsatt at tilbakekallet av bevillingen hans var gyldig.

Taxisjåførens nye advokater, Kim Gerdts og Patrick Lundevall-Unger, fører så mange timer i sine forberedelser før rettssaken at dommeren i Lime-saken reagerer.

Fra januar til mars i fjor har Gerdts ført over 250 timer i forberedelser til saken. Det tilsvarer rundt 330.000 kroner.

Lundevall-Unger har i samme periode ført timer for nærmere 280.000 kroner, ifølge dommeren.

Kim Gerdts
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Tidligere er det allerede utbetalt 650.000 kroner til Gerdts og medforsvarer Lundevall-Unger, ifølge lagdommer Irene Sogn.

«Det utbetalte beløpet ligger betydelig høyere enn de beløpene som er utbetalt forskuddsvis til forsvarere for andre sammenlignbare tiltalte i den samme saken», skriver dommeren til Gerdts.

Gerdts argumenterer for at det ville vært uforsvarlig å jobbe færre timer med saken. «Hva den enkeltes beveggrunn er for å nedlegge mindre arbeid med saken enn det vi vurderer forsvarlig, kan vi ikke ta stilling til,» skriver han i sitt svar til dommeren.

Kranglingen om advokatduoens timeomfang fortsetter utover våren og sommeren. Deler av summene det er uenighet om, knytter seg til tiden før Gerdts begynner i jobben i Advokatfirmaet Rogstad 1. april 2019.

«Det gis (...) ingen konkret begrunnelse for arbeidsomfanget», mener dommeren.

Det er vanlig at retten tidvis ber om en slik presiserende redegjørelse, skriver Gerdts i en e-post til VG:

– I dette ligger det ingen tvil om det faktiske timeantallet er korrekt, men en undersøkelse av om arbeidet har vært «rimelig og nødvendig», skriver han.

Gerdts mener det generelt er vanskelig for domstolen å vurdere hva som er «nødvendig» arbeid.

– Retten har i alle tilfeller akseptert mine redegjørelser og alle oppgaver har blitt henvist til utbetaling, skriver Gerdts i e-posten, der Lundevall-Unger er inntatt på kopi.

Våren 2019 har tre av tolv tiltalte i Lime-saken valgt seg advokater som jobber, eller er på vei til, Advokatfirmaet Rogstad.

Hovedtiltaltes far (73)
Hanne
Pentzen
Advokatfirmaet Rogstad

Den fjerde tiltalte som skal over til Advokatfirmaet Rogstad, er Sajjad Hussains far.

26. mars sender Hanne Pentzen fra Advokatfirmaet Rogstad en begjæring til Borgarting lagmannsrett om å bli oppnevnt som hans forsvarer.

Hanne Pentzen
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

På dette tidspunktet er Petter Bonde og Stian Mæland fra Matrix Advokater forsvarere for Hussains far.

Ingen av dem har fått noe forvarsel om at Advokatfirmaet Rogstad skal inn i saken til deres felles klient.

«Dette var noe advokat Bonde og meg selv ikke var kjent med på forhånd og jeg opphørte alt arbeid umiddelbart», skriver Mæland til Borgarting lagmannsrett da han gjør rede for arbeidet han rakk å gjøre i saken.

– Når ble du kjent med at du var byttet ut som forsvarer?

– Det ble jeg gjort kjent med da hun hadde begjært seg oppnevnt, svarer Mæland i en kort kommentar.

Advokat Petter Bonde fortsetter arbeidet med saken, i samarbeid med Pentzen fra Rogstad-kontoret.

Bonde bekrefter at han ikke var kjent med oppnevningen før den forelå, men ønsker ikke kommentere saken utover dette.

Hanne Pentzen har ikke besvart VGs spørsmål.

Samme vår begynner forsvarerne fra Advokatfirmaet Rogstad å bestille tjenester fra et helt nytt tolkeselskap i Lime-saken.

Aba Consulting er navnet. Det er eid av Afzzal Ghauris lillebror, Abrar Ghauri.

Da domstolen spurte hvem som hadde signert tolkeregningene, fikk de opplyst av selskapet at det var dets formelle eier, Abrar Ghauri, som hadde underskrevet.

VG avslørte i juni at det sannsynligvis er Afzzal Ghauri som har signert, ifølge en skriftanalyse. Borgarting lagmannsrett politianmeldte forholdet.

De største tolkeregningene er sendt inn av advokat Morten Kjensli, som representerer hovedtiltalte Sajjad Hussain.

Advokatfirmaet Rogstad, ved styreleder Steingrim Wolland, har tidligere avvist overfor VG at det har skjedd noe som helst straffbart.

28.januar i år parkerer en ambulanse utenfor Borgarting lagmannsrett.

Ankesaken har på dette tidspunktet pågått i fem måneder og er rundt halvveis.

For andre gang har Sajjad Hussains 69 år gamle svigerfar hatt et illebefinnende, noe sønnen hans hadde fryktet ville skje, ifølge brevet han sendte retten.

Den tiltalte forsvinner ut av rettslokalene sammen med ambulansepersonellet.

Med det forsvinner også advokat Sidra Bhatti og Thomas Klevenberg ut av Lime-saken.

69-åringen går tilbake til sin tidligere advokat, Audun Helgheim, og saken hans utsettes.

Noen uker senere gjør Borgarting lagmannsrett opp endelig status for de to Rogstad-advokatenes honorarer.

Lime-dommer Irene Sogn reagerer på Klevenbergs siste krav. Hun kan ikke se at advokatens redegjørelse for kravet viser at «det har vært rimelig og nødvendig å utføre arbeid i et så stort omfang».

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere.

Dommeren kapper kravet med 300.000 kroner.

Da Klevenberg får siste utbetaling, er han blitt honorert med til sammen 1,6 millioner kroner for sitt forsvar av Sajjad Hussains 69 år gamle svigerfar.

Klevenberg har fått flere spørsmål på e-post og SMS, og er forsøkt kontaktet via telefon.

VG har også lagt igjen en beskjed til Klevenberg på Advokatfirmaet Rogstads sentralbord, med henvisning til den oversendte e-posten.

VGs henvendelser er ikke besvart.

Sidra Bhatti har fått 2,1 millioner kroner for sitt forsvar av 69-åringen.

VG har sendt Bhatti flere spørsmål på e-post.

– Den er mottatt og jeg ønsker ikke å besvare den, sier Bhatti på telefon da VG ringer.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett i Lime-saken er ventet nærmere neste sommer.

Publisert: onsdag 2. september 2020