Idretts­overgrepene

Hvilke idretter er mest utsatt? Bla deg gjennom hele VGs oversikt over seksuelle overgrep i idretten.

VG har i høst gransket dommer om seksuelle overgrep i idretten de siste 15 årene. Totalt er det dokumentert 211 ofre, og databasen oppdateres fortløpende.

Blant disse er det nesten like mange gutter som jenter. Men der det for jentene typisk er én overgriper og ett offer, er det annerledes for guttene: De er gjerne bare ett av flere offer i sakene.

Typen overgrep er svært ulike, blant annet voldtekter, beføling og seksualiserte bilder.

For ofrene over 16 år, er det i all hovedsak snakk om trenere som er dømt for å ha utnyttet sitt tillitsforhold til å ha sex med utøvere. Dette gjelder blant annet for Susanne Malen Lian Kvingedal, som har fortalt sin historie til VG.

Fakta om materialet

VG har fått innsyn i dommer som omhandler de følgende forholdene:

  • Seksuell omgang med barn under 14 år
  • Seksuell omgang med barn under 16 år
  • Seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år
  • Seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det
  • Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke
  • Seksuell omgang ved misbruk av stilling eller tillitsforhold
  • Seksuell omgang uten samtykke
  • Voldtekt

Straffen som er oppgitt i databasen kan ta høyde for andre forhold i dommen, som ikke treffer idretten og er nevnt i denne oversikten.

Tips oss

Se selv hva som har skjedd i hvilke idretter i databasen
Sorter etter
Vis
Vis