OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

    Nøkkeltall for verden

    Periode for grafer:

    Døde

     
     
    •  
       
       

    Reg. smittet

     
     
    •  
       
       

    Trend i reg. smittet

    ← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
    Utvikling i trend:
    I dag
    - land har stigende

    Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

    For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

    • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
    • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag
    • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

    Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

    Registrert smittet og døde – land for land

    Flere enn millioner har hittil blitt registrert som smittet av coronaviruset i verden. Verdenskartet blir oppdatert gjennom hele døgnet.

    Kart

    Siste 14 d.
    Henter kart
    Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

    Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

    For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

    • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
    • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag
    • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

    Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

    Tabell

    Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

    • Siste 14 d.
      Land
      Nye per dag
      Trend
      TotaltSiste 14 d.
      I går
      Totalt

    Registrert smittet og døde – dag for dag

    Døde

    Snarveier:
    siste …

    Klikk for å endre

    Klikk for å endre

    Registrert smittet

    Snarveier:
    siste …

    Klikk for å endre

    Klikk for å endre

    Trender

    Nedenfor er landene delt opp i tre grupper, basert på trenden de siste 14 dagene: stigende, flat og synkende

    De verste dagene

    Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hvert land. Landets hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet (eller døde), er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

    Forholdstall

    Tabellen nedenfor viser forhold mellom antall dødsfall og antall registrerte smittetilfeller i land som har flere enn ti bekreftede tilfeller. Sannsynligheten for å dø om man blir smittet vil avhenge av flere faktorer - som alder, kjønn og helsetilstand.

    Antall smittede telles kumulativt (opphopende). Dette tallet inkluderer dermed også døde og friskmeldte.

    • Region
      Døde / smittede
      Forhold (%)

    Arkivert innhold

    Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

    Vekst i dødsfall

    Doblingstid land for land