OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

Nøkkeltall for verden

Døde

 • -
  Totalt
 • 0
  I dag

Reg. smittet

 • -
  Totalt
 • 0
  I dag

Trend i reg. smitte

← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
 • -
Utvikling i trend:
I dag
Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. Dette snittet må ha steget eller sunket med mer enn 15 prosent gjennom perioden, for å anses som en trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i snittserien. Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Registrert smittet og døde – land for land

Kart

Henter kart
Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.
Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. Dette snittet må ha steget eller sunket med mer enn 15 prosent gjennom perioden, for å anses som en trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i snittserien. Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Tabell

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

 • Siste 14 d.
  Land
  Nye per dag
  Trend
  TotaltSiste 14 d.
  I dag
  Totalt
Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. Dette snittet må ha steget eller sunket med mer enn 15 prosent gjennom perioden, for å anses som en trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i snittserien. Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Registrert smittet og døde – dag for dag

Døde

Registrert smittet

Trend i registrert smitte

De verste dagene

Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hvert land. Landets hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet (eller døde), er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

7 dager
Verste dag
Velg ett eller flere land …
Klikk på land for detaljer
Verste dag (7-dagers snitt)
Snitt på x dager innebærer snitt for inneværende dag og de (x-1) foregående. Tredagerssnitt vil dermed beregnes ut fra inneværende dag og de to foregående. På visning av dødsfall og registrert smittet vises kun land med hhv. minst 10 og minst 50 tilfeller.
Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan f.eks. dødsfall knyttes til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, eller såkalt glidende gjennomsnitt. Du kan velge mellom 3-, 7- eller 14-dagers glidende snitt – eller ingen snitt, som da viser de faktisk rapporterte tallene. Glidende snitt på x dager innebærer snitt for aktuell dag og de (x-1) foregående. Et 7-dagerssnitt vil dermed beregnes ut fra aktuell dag og seks foregående.

Vekst i dødsfall

Grafen nedenfor viser totalt antall døde i hvert land etter antall dager fra det tiende dødsfallet. Hvis man skrur på logaritmisk skala så vil en brattere kurve kunne leses som raskere dobling av det totale dødstallet.

Velg ett eller flere land …
Doblingstiden er beregnet én uke bakover i tid fra hver dato. Tallet forteller hvor mange dager det tar for antall døde å doble seg hvis utviklingen fortsetter som i den perioden. Stigningen er beregnet med lineær regresjonsanalyse.

Doblingstid land for land

Tabellen nedenfor viser hvor lang tid det har tatt for det totale dødstallet å doble seg. Jo lavere doblingstiden er, jo raskere dobler det totale dødstallet seg. Grafene i tabellen viser totale og nye dødstall siste to uker.

Velg ett eller flere land …
 • Land
  Doblings-
  tid for ant.
  døde tot.
  (i dager)
  Døde
  totalt
  Nye
  dødsfall
  Totalt
  Nye

Utvikling i doblingstid

De fleste landene begynner nå å få høye doblingstider og denne utviklingen er ikke lenger like interessant. Du kan likevel studere den ved å klikke på knappen nedenfor:

Forholdstall

Tabellen nedenfor viser forhold mellom antall dødsfall og antall registrerte smittetilfeller i land som har flere enn ti bekreftede tilfeller. Sannsynligheten for å dø om man blir smittet vil avhenge av flere faktorer - som alder, kjønn og helsetilstand.

Antall smittede telles kumulativt (opphopende). Dette tallet inkluderer dermed også døde og friskmeldte.

 • Region
  Døde / smittede
  Forhold