OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

Nøkkeltall for verden

25. februar → nå
Døde
-
Registrert smittet
-

Registrert smittet og døde

Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Tabell

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

Velg ett eller flere land …
 • Region
  Registrert
  smittet
  Per 100k
  innb.
  Døde
  Per 100k
  innb.

De verste dagene – land for land

Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hvert land. Landets hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet (eller døde), er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

3 dager
Verste dag
Velg ett eller flere land …
Klikk på land for detaljer
Verste dag (3-dagers snitt)
1. januar
I dag
Snitt på x dager innebærer snitt for inneværende dag og de (x-1) foregående. Tredagerssnitt vil dermed beregnes ut fra inneværende dag og de to foregående. På visning av dødsfall og registrert smittet vises kun land med hhv. minst 10 og minst 50 tilfeller

Vekst i dødsfall

Grafen nedenfor viser totalt antall døde i hvert land etter antall dager fra det tiende dødsfallet. Hvis man skrur på logaritmisk skala så vil en brattere kurve kunne leses som raskere dobling av det totale dødstallet.

Velg ett eller flere land …
Doblingstiden er beregnet én uke bakover i tid fra hver dato. Tallet forteller hvor mange dager det tar for antall døde å doble seg hvis utviklingen fortsetter som i den perioden. Stigningen er beregnet med lineær regresjonsanalyse og vises når man holder musepekeren over et land.

Doblingstid land for land

Tabellen nedenfor viser hvor lang tid det har tatt for det totale dødstallet å doble seg. Jo lavere doblingstiden er, jo raskere dobler det totale dødstallet seg. Grafene i tabellen viser totale og nye dødstall siste to uker.

Velg ett eller flere land …
 • Land
  Doblings-
  tid for ant.
  døde tot.
  (i dager)
  Døde
  totalt
  Nye
  dødsfall
  Totalt
  Nye

Utvikling i doblingstid

De fleste landene begynner nå få høye doblingstider og denne utviklingen er ikke lenger like interessant. Du kan likvel studere den ved å klikke på knappen nedenfor:

Dag for dag: utviklingen i verden

Forholdstall

 • Region
  Døde / smittede
  forhold