OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Når er vaksinen klar?

  Preklinisk

  0
  vaksiner ikke klar for testing på mennesker

  Fase 1

  0
  vaksiner i småskala testing

  Fase 2

  0
  vaksiner i større kliniske undersøkelser

  Fase 3

  0
  vaksiner i storskala- forsøk

  Godkjent

  0
  vaksiner godkjent for bruk i minst ett land

  EU-godkjent

  0
  vaksiner godkjent for bruk i EU-land

  Den norske regjeringen håper en vaksine vil kunne godkjennes i EU rundt juletider, så Norge får tilgang til den i løpet av 2021.

  Hvordan testes vaksinene

  Preklinisk – Før en mulig vaksine kan testes på mennesker, må det gjøres flere studier, blant annet testing på dyr. Her måles effekt av vaksinen og eventuelle bivirkninger.

  Fase 1 – Her starter de første testene på en liten gruppe mennesker. Er vaksinen trygg? Hvilke doser kreves? Har den noen effekt?

  Fase 2 – Vaksinen testes på en større gruppe, fra flere hundre til rundt tusen, gjerne i ulike aldersgrupper, for å måle effekt, dosering og bivirkninger.

  Fase 3 – Flere av coronavaksinene skal testes på rundt 30 000 mennesker. Denne fasen må fullføres før det søkes om godkjenning i EU (og dermed også Norge).

  Godkjent – Legemiddelmyndighetene i et land godkjenner at en vaksine kan brukes. Men godkjenning i ett land betyr ikke nødvendigvis at verden har en vaksine i boks. Flere lands myndigheter har godkjent vaksiner som ikke har gått gjennom alle testfasene. Disse vil ikke bli tatt i bruk i EU/Norge før de er tilstrekkelig testet.

  Godkjent i EU – I Norge er det Legemiddelverket som godkjenner vaksiner, mens Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvaret for innkjøp. Les mer om prosessen for godkjenning i dette kapittelet.

  Flere faser samtidig: Noen produsenter tester i fase 1 og 2 samtidig, så de starter med å teste på flere hundre mennesker. Noen tester også i fase 2 og 3 samtidig.

  Siste utvikling

   Kandidater

   Her kan du se hvilke vaksinekandidater som har kommet lengst i testingen. Klikk «Aktuelle for Norge» for å se hvilke vaksiner som kan komme hit gjennom de to alliansene Norge er med i. Klikk på hver enkelt vaksine for å lese mer.

   Alle

   Utviklingstid for andre vaksiner

   Åtte måneder har gått siden utviklingen av en Coronavaksine startet. Vanligvis kreves det flere år med forskning og testing før en vaksine er klar til bruk. Flere sykdommer venter fortsatt på en vaksine. Jakten på en HIV-vaksine har hittil pågått i 36 år.

   0
   5 år
   10
   15
   20
   25
   30
   35
   Polio: 7 år (1948-1955)
   Meslinger: 9 år (1954-1963)
   Vannkopper: 34 år (1954-1988)
   Kusma: 4 år (1963-1967)
   HPV: 15 år (1991-2006)
   Coronaviruset
   Vanlig utviklingstid for
   vaksiner: 10,7 år