OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

Vaksinekappløpet – siste nytt

Forskere over hele verden kjemper nå for å utvikle en coronavaksine på rekordtid. Her kan du til enhver tid se hvordan de ulike vaksinekandidatene ligger an.
Vaksiner som testes

Preklinisk

Fase 1

Fase 2

Fase 3

0
0
0
0
+0
siste uke
+0
siste uke
+0
siste uke
+0
siste uke
Vaksiner til godkjenning

Søkt godkjenning

EU-godkjent

Godkjent i Norge

Godkjent utenfor EU

0
0
0
0
+0
siste uke
+0
siste uke
+0
siste uke
+0
siste uke

Les mer om hvordan vaksinene utvikles, testes og godkjennes.

Kandidater

Klikk på hver enkelt vaksine for å lese mer om dem. Norge vil sikre seg vaksiner gjennom EU-alliansen. Trykk på EU for å se hvilke vaksiner Norge kan få tilgang på. I tillegg satser den globale alliansen COVAX på flere vaksiner.

Alle

Hvordan testes vaksinene

Preklinisk – Før en mulig vaksine kan testes på mennesker, må det gjøres flere studier, blant annet testing på dyr. Her måles effekt av vaksinen og eventuelle bivirkninger.

Fase 1 – Her starter de første testene på en liten gruppe mennesker. Er vaksinen trygg? Hvilke doser kreves? Har den noen effekt?

Fase 2 – Vaksinen testes på en større gruppe, fra flere hundre til rundt tusen, gjerne i ulike aldersgrupper, for å måle effekt, dosering og bivirkninger.

Fase 3 – Flere av coronavaksinene skal testes på rundt 30 000 mennesker. Denne fasen må fullføres før det søkes om godkjenning i EU (og dermed også Norge).

Godkjenning – I Norge er det Legemiddelverket som godkjenner vaksiner, mens Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvaret for innkjøp. Norge er tilknyttet EUs ordning for godkjenning av legemidler – les mer i dette kapittelet.

Noen produsenter gjennomfører flere testfaser samtidig. Det hender at vaksiner som ikke har gått gjennom alle testfasene, har blitt godkjent i noen land.

Utviklingstid for andre vaksiner

Over 10 måneder har gått siden utviklingen av en Coronavaksine startet. Vanligvis kreves det flere år med forskning og testing før en vaksine er klar til bruk. Flere sykdommer venter fortsatt på en vaksine. Jakten på en HIV-vaksine har hittil pågått i 36 år.

0
5 år
10
15
20
25
30
35
Polio: 7 år (1948-1955)
Meslinger: 9 år (1954-1963)
Vannkopper: 34 år (1954-1988)
Kusma: 4 år (1963-1967)
HPV: 15 år (1991-2006)
Coronaviruset
Vanlig utviklingstid for
vaksiner: 10,7 år

Hvordan blir en vaksine godkjent i Norge?

Norge er med i et europeisk samarbeid, så godkjenninger av vaksiner gjøres i EU-systemet. Her er de tre trinnene søknaden må gjennom:

1. Søknaden behandles av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA)

EMA tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land. For å få prosessen til å gå raskere, kan søkerne sende inn informasjon etter hvert som de forsker mer på vaksinen. Det kalles en «rolling review». Da vil EMA fortløpende se på det som kommer inn, helt til de har nok informasjon til å ta en avgjørelse. Det vanligste er at legemiddelverkene fra to land får hovedansvar for å gå gjennom søknaden.

Når de to landene har gått gjennom all dokumentasjonen, lager de en innstilling – et råd – om man skal godkjenne eller avvise vaksinen. Innstillingen sender de til EMAs vitenskapskomité. I komiteen sitter representanter fra alle EU/EØS-landene, også Norge. De skal stemme over om vaksinen skal anbefales godkjent. Godkjenningen kan være midlertidig, slik at produsenten er forpliktet til å sende inn mer informasjon etter hvert.

Disse kandidatene er her nå:

2. Søknaden behandles av EU-kommisjonen

Rådet fra EMAs vitenskapskomité sendes til EU-kommisjonen. EU-kommisjonen vil vanligvis gi et vedtak som blir gjeldende i hele EU. Denne måten å behandle en søknad på i EU-systemet, kalles Sentral prosedyre (CP).

Disse kandidatene er her nå:

3. Godkjenning i Norge

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å godkjenne vedtaket fra EU-kommisjonen innen 30 dager. Og da er vaksinen godkjent for bruk i Norge. Da er neste steg at helsemyndighetene må avgjøre om de faktisk skal bruke den – og starte vaksinering av befolkningen.

Disse vaksinene er godkjent i Norge: