OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Gjeldende og forventede reiseråd

  VG har hentet inn tall så du hele tiden kan holde deg oppdatert på hvordan ulike land ligger an.

  Her kan du først se hvordan de ulike landene eller regionene i Norden ligger an akkurat nå, og deretter om de har beveget seg nærmere eller lenger unna kriteriekravene.

  FHI vurderer hver uke om noen land eller regioner bør farges røde og lukkes. Men det vurderes bare annenhver uke om noen bør farges gule og åpnes.

  Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til gule land.

  Kart

  Henter kart

  Dette er kriteriene

  Et land markeres gult hvis det har:

  • under bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere i sum de siste to uker
  • under % positive prøver i gjennomsnitt de siste to uker

  VG lager daglig oppdaterte vurderinger basert på de beste tilgjengelige data fra de siste 14 dagene. FHIs vurderinger gjøres ut fra hele kalenderuker. Du kan se hvordan begge tidsvinduene vil slå ut ved hjelp av knappene nedenfor.

  I tillegg til disse to kriteriene gjør FHI en helhetsvurdering basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

  VG bruker samme regnemetode og tallkilder som norske myndigheter bruker når de avgjør om et land skal bli rødt eller gult.

  Hovedkilden er Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Når de oppdaterer sine tall én gang i døgnet, blir også VGs reiseråd-side oppdatert.

  VG får mange henvendelser fra lesere som har regnet seg frem til andre tall og spør hva som er riktig. Merk at norske myndigheters krav er at et land skal ha under 20 tilfeller per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. Det er ikke lenger snitt av siste to uker.

  Hvis du bruker tallene som myndighetene i ulike land selv melder om på sine nettsider (eller tallene i verden-fanen av VGs talloversikt) kan det være noen små forskjeller fra ECDC-tallene. Årsaken er forskjeller i når tallene ble hentet inn og publisert. ECDC henger som regel litt etter tallene i VGs verden-statistikk. Men det er altså tallene fra ECDC som er de riktige å bruke for å regne ut hvilke land som trolig blir gule eller røde. Det fordi det er de tallene norske myndigheter forholder seg til.

  Danmark: Tall for de danske regionene hentes direkte fra det danske folkehelseinstituttet (SSI). De publiserer ikke tall i helgene.

  Sverige: Tall fra Sverige hentes direkte fra det svenske folkehelseinstituttet. De publiserer ikke tall i helgene. Hvis du skal hente ut tall derfra og regne selv, så merk at det norske kravet er under 20 totalt siste to uker.

  Finland: Tall hentes direkte fra Institutet for hälsa og välfärd.

  Island: Tall hentes direkte fra islandske helsemyndigheter.

  Land

  • VGs beregning

  Regioner

  • VGs beregning

  Slik har tallene endret seg

  Her kan du se om landene de siste 14 dagene har beveget seg nærmere eller lenger fra kravene. Pil mot høyre betyr økning, mens pil mot venstre betyr minking.

  Land

  Alfabetisk
  • Land
   Reg. smittet per 100 000 innbyggere (krav: <20)
   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54
   55
   56
   57
   58
   59
   60
   61
   62
   63
   64
   65
   66
   67
   68
   69
   70
   71
   72
   73
   74
   75
   76
   77
   78
   79
   80
   81
   82
   83
   84
   85
   86
   87
   88
   89
   90
   91
   92
   93
   94
   95
   96
   97
   98
   99
   100
  • 0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54
   55
   56
   57
   58
   59
   60
   61
   62
   63
   64
   65
   66
   67
   68
   69
   70
   71
   72
   73
   74
   75
   76
   77
   78
   79
   80
   81
   82
   83
   84
   85
   86
   87
   88
   89
   90
   91
   92
   93
   94
   95
   96
   97
   98
   99
   100

  Regioner

  Alfabetisk
  • Region
   Reg. smittet per 100 000 innbyggere (krav: <20)
   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54
   55
   56
   57
   58
   59
   60
   61
   62
   63
   64
   65
   66
   67
   68
   69
   70
   71
   72
   73
   74
   75
   76
   77
   78
   79
   80
   81
   82
   83
   84
   85
   86
   87
   88
   89
   90
   91
   92
   93
   94
   95
   96
   97
   98
   99
   100
  • 0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54
   55
   56
   57
   58
   59
   60
   61
   62
   63
   64
   65
   66
   67
   68
   69
   70
   71
   72
   73
   74
   75
   76
   77
   78
   79
   80
   81
   82
   83
   84
   85
   86
   87
   88
   89
   90
   91
   92
   93
   94
   95
   96
   97
   98
   99
   100
  Data om registrert smittede, testing og folketall kommer fra ECDC, som også er primær kilde for FHIs beregning. De nyeste tallene gjelder . Merk at data fra ECDC kan være noe utdatert i forhold til VGs tall i spesialen forøvrig.
  For enkelte land finnes ikke data om testing hos ECDC, og for disse hentes tall fra Our World in Data. For mange land og regioner rapporteres data om testing kun ukentlig. VGs beregning bruker den sist tilgjengelige toukersperioden.
  Data om smitte og testing i svenske og danske regioner kommer fra henholdsvis Folkhälsomyndigheten og Statens Serum Institut (SSI). Disse oppdaterer sine tall kun på hverdager, og beregningene for Danmark og Sverige vil derfor være noe utdaterte i helgene. Institutet for hälsa og välfärd er kilde til tall om smitte og folketall i de finske sykehusdistriktene. De publiserer foreløpig ikke regionale tidsserier over antall tester. Tall om Island hentes direkte fra islandske helsemyndigheter.